Nástavbové maturitní studium Podnikání

 

 Nástavbové maturitní studium:  Podnikání:  64-41-L/51

 Formy studia:  Denní                 

 Doba studia:   2 roky denní forma

 Typ studia: Nástavbové pro absolventy 3 letých učebních oborů

 Přihlášky:   Denní forma: Dle vypsaných kol přijímacího řízení    (tiskopisy SEVT)

Ukončení:  Maturita

Pojetí studijního oboru:  Prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané ve tříletém učebním  oboru.

                                           Rozšiřuje přípravu na podnikatelskou činnost.

Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení,

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách a  pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání

 

Další sdělení:  Možnost ubytování na domově mládeže, stravování pro ubytované a dojíždějící žáky.

Učební plán:

                      Český jazyk a literatura          Informační a komunikační technologie

                      Cizí jazyk (AJ,NJ)                   Ekonomika

                      Občanská nauka                    Dějepis

                      Matematika                            Management

                      Biologie a ekologie                 Právo

                      Tělesná výchova                    Písemná a ústní komunikace

                      Marketing                               Učební praxe

                      Účetnictví a daně                   Odborná praxe