Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik

 

 

     

 

Učební obor: 

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Číslo:

23-68-H/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly pro provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Získá odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B (osobní vozidla) a C (nákladní vozidla). Škola zajišťuje veškerou výuku v rozsahu zákona č. 247/2000 Sb. - Výuka řízení motorových vozidel. (Žáci hradí pouze náklady na závěrečnou zkoušku autoškoly). 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav – písemné potvrzení lékaře

Možnosti dalšího vzdělání absolventů:

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu (např. Podnikání)

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

- možnost získání svářečského průkazu

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

Učební plán:

Český jazyk

Tělesná výchova

 

Cizí jazyk (Aj, Nj)

Ekonomika

 

Občanská nauka

Strojírenská technologie                        a dokumentace

 

Matematika

Automobily

 

Fyzika

Opravárenství a diagnostika

 

Informační a komunikační technologie

Elektrotechnika

 

Základy ekologie

Odborný výcvik

 

Literatura a umění