Malířské a natěračské práce

 

Učební obor: 

Malířské a natěračské práce

Číslo:

36-57-E/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Profil absolventa:

     Absolvent učebního oboru umí připravit běžné druhy nových i starých podkladů pro zhotovení maleb a nátěrů, ovládá základní malířské a natěračské techniky,zná vhodnou nátěrovou hmotu k nanášení, samostatně řeší ladění barev, zhotovuje nátěry, které imitují dřevo, provádí tapetování.

Organizace studia:

V tříletém učebním plánu jsou profilujícími předměty:

     Technologie - je hlavním předmětem odborné teorie, je přímou přípravou pro odborný výcvik. Pojednává o různých pomůckách a nářadí, které se v praxi používají, o přípravě a úpravě různých podkladů, o pracovních postupech maleb

a nátěrů, o organizaci práce, spotřebě materiálu, o měření a výpočtu malovaných

a natřených ploch.

     Materiály - cílem předmětu je seznámení žáků s materiály používanými v oboru, s jejich vlastnostmi, jejich hospodárným používáním a skladováním.

     Odborné kreslení - předmět umožňuje pěstování představivosti a obrazo­tvornosti, pečlivosti, přesnosti, vkusu.

     Učí konkrétnímu řešení nástěnné malby a nátěrů, tónování barev, čtení

a kreslení jednodušších stavebních výkresů.

     Odborný výcvik - cílem je upevnění a osvojení odborných vědomostí a do­vedností nutných k výkonu malířských a natěračských prací.

 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav - písemné potvrzení lékaře

   

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.