Malíř a lakýrník

 

 

     

 

 

Učební obor: 

Malíř a lakýrník                    (Preferovaný obor)

Číslo:

39-41-H/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

  Malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí na všech běžných druzích podkladů s použitím nátěrových a nástřikových hmot. Zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, plastické linkrusty, vytírané a škrobové nátěry. Aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním. Řešení barevnosti interiérů a získávání citu pro estetičnost.
Obor je zařazen do systému ,,Podpora řemesel v odborném školství“ s finanční podporou Zlínského kraje ( měsíční stipendium 300  - 500 Kč/měs.,  1500 - 3000 Kč za prospěch s vyznamenáním na konci šk. roku).


Požadavky na uchazeče:

 

Ukončení povinné školní docházky na ZŠ a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

 


Učební plány:

Český jazyk, Literatura a umění, Cizí jazyk,Tělesná výchova, Občanská nauka, Informační  a komunikační  technologie, Fyzika, Chemie, Ekonomika, Odborné kreslení,  Materiály, Základy ekologie, Technologie, Matematika, Stavební konstrukce, Odborný výcvik

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.