Kuchař-číšník

 

     
 

 

 

 

 

Učební obor: 

Kuchař – číšník   

Číslo:

65-51-H/01

Doba studia:

3 roky  denní studium

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Teoretické a praktické vyučování jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem v oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Smluvní pracoviště
-    Hotel Alfa centrum Valašské Klobouky
-    Motorest Šafrán Valašské Klobouky
-    Rekreační středisko Jelenovská
-    Motorest Zádveřice
-    Restaurace u sv. Jana Štítná nad Vláří
-    Podnikatelské centrum Valašské Klobouky
-    Restaurace u Kollerů Poteč
-    Penzion Černý Valašské Klobouky
-    Výroba jídel Trčka Mez Brumov
-    Restaurace Topas Brumov
-    Pizzerie u Anděla Valašské Klobouky
-    Pizzerie Brumov
-    Hotel Adamantino Pozlovice

Účast na soutěžích pořádané Zlínským Krajem
-    Perla –Zlínska  - ocenění za soubor výrobků z jehněčího masa, certifikát za výrobek – topinková směs, certifikát za výrobek Závršanské škvarky, cena hejtmana Zlínského Kraje za Valašskou kyselici z jehněčího masa
-    Ovčácký den v Prlově
-    Valašské kumštování 

 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav – písemné potvrzení lékaře – zdravotní průkaz

Možnosti dalšího vzdělání absolventů:

Kurzy
-    Barmanský kurz
-    Studená kuchyně
-    Baristický kurz
-    Vykrajování ovoce a zeleniny
-    Someliérský kurz

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. (Např. Podnikání)

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

- možnost získání řidič.průkazu  pro osobní vozidlo 

Prezentace odborného výcviku na veřejnosti při různých událostech
-    Realizace rekvalifikačních kurzů v rámci projektů vzdělávání UNIV 3
-    Příprava a obsluha společenských událostí, převážně rauty
-    Návštěva pana prezidenta ve Valašských Kloboukách
-    Mezinárodní veletrh Odpadů JOGA Luhačovice
-    Firemní akce Prometal
-    Krajské setkání pedagogů ZŠ a SŠ
-    Účast a spolupráce s městem Valašské Klobouky a Brumov – Bylnice
-    Obsluha při vyhodnocování vesnice roku
-    Rauty a obsluha pro širokou veřejnost k různým oslavám a životních jubileí
-    Beseda s důchodci – stacionář Brumov, Kulturní dům Klobučan Valašské Klobouky
-    Rauty pro  Český červený kříž a Hasičský záchranný sbor Valašské Klobouky
Zajištění občerstvení při soutěžích pořádaných v rámci Zlínského Kraje

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

Učební plán:

Český jazyk a literatura

Ekonomika  

 

Cizí jazyk (Aj, Nj)

Potraviny a výživa  

 

Občanská nauka

Technologie  

 

Matematika

Stolničení 

 

Základy přírodních věd

Zařízení provozoven 

 

Tělesná výchova

Speciální obsluha

  Společenská výchova Odborný výcvik

 

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik probíhá  v učilišti (cvičná kuchyně) a ve smluvních pracovištích  restauračních provozů.