Ubytování pro žáky a studenty

 

Domov mládeže a Internát SOU Valašské Klobouky
 
 
1. Přihláška na Domov mládeže a Internát ve formátu......Přihláška str. 1
                                                                                   ........Přihláška str. 2
 

                                                                                        

 
2. Provoz a dění na DM a Internátě upravuje Směrnice č. 4/2019 Vnitřní řád DM a internátu
 
 
 
Domov mládeže a Internát je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům výchovně vzdělávací péči, zajišťuje ubytování a školní stravování. Domov mládeže a Internát navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. K hlavním úkolům patří pomoc při rozvíjení zájmové činnosti žáků, při formování jejich osobnosti, vedení ke správnému životnímu stylu a poctivému přístupu k povinnostem.
Domov mládeže a Internát se nachází v areálu SOU Valašské Klobouky. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích. Na každém ze dvou pater je sociální zařízení, kuchyňka se základním vybavením a společenská místnost s televizí, satelitem, DVD přehrávačem a PC místnost s internetem. Hendikepovaným žákům je k dispozici bezbariérová sociální místnost.
Žáci ubytovaní na Domově mládeže a Internátě se celodenně stravují (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) ve školní jídelně, která je součástí školy.
Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase ke sportovní a zájmové činnosti využít některé zařízení učiliště. Je to například posilovna, tělocvična a venkovní hřiště. Součástí vybavení Domova mládeže a Internátu je stůl na stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbálek, kulečník, boxovací pytel, rotopedy a orbitrek.
Podle zájmu mohou ubytovaní žáci navštěvovat i kroužky organizované DDM ve Valašských Kloboukách (web: www.ddmvk.cz).
 
Každoročně pořádáme různé výlety, exkurze, besedy, vzdělávací akce apod.
 
Stručný přehled akcí:
- pořádáme turnaje ve stolním fotbálku, kulečníku, stolním tenise, florbalu, badmintonu
- za příznivého počasí společně posedíme u táboráku
- během školního roku provádíme úklid okolo Domova mládeže a Internátu
- pořádáme informační a poznávací procházky s cílem poznat město Valašské 
  Klobouky a jeho  malebné okolí
- spolupracujeme s nízkoprahovým  zařízením „KamPak?“
- pořádáme pravidelná skupinová setkání
- aktivně se účastníme akce „Den Země“ 
 
Cena ubytování a stravného
Ubytování:
800,- Kč (úhrada první týden v měsíci)
Záloha na stravné
1500,- Kč (povinnost uhradit při nástupu)
Denní stravné:
 
                 snídaně        
    15,- Kč
                 přesnídávka 
    10,- Kč
   oběd
    29,- Kč
                 svačina
    10,- Kč
                 večeře  
    26,- Kč
Celkem
    90,- Kč    
 
Způsob úhrady:
Lze platit v hotovosti, složenkou, nebo převodem na účet.
Číslo bankovního účtu
222872832/0600
Kontakt na DM a Internát
telefon: 577 006 465
mobil: 739 318 707
e-mail
Kontakt školní jídelna
telefon: 577 006 456
e-mail
jídelna@souvk.cz
 
Vychovatelé: Bc. Čechová Ludmila, Štěpán Řehák
                
Noční služba: Bc. Šuráňová Pavla

 

 

 

 

 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: podatelna@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz