Přehled aktualit školního roku 2010/2011 dokončení

Praktická závěrečná zkouška oboru Kuchař – číšník pro pohostinství 2011

14.06.11

Lubomír Vaněk

Ve dnech  7. a 8. 6. 2011 proběhla na SOU Valašské Klobouky praktická závěrečná zkouška. Rovněž  jako v loňském roce probíhala v duchu Jednotného zadání zavěrečné zkoušky  v oboru Kuchař – číšník pro pohostinství.

   Zkouška probíhala ve dvou dnech. První den žáci připravovali pokrmy teplé kuchyně, které si vylosovali z Jazz, ale také pokrmy jenž si zvolili dle vlastního výběru ze SOP v sestaveném slavnostním menu. Pokrmy byly hodnoceny vcelku velmi dobře. Druhý den  odborná komise hodnotila připravené výseče slavnostních tabulí žáků. Posuďte sami prezentace našich žáků, v nichž mohli zúročit své vědomosti, dovednosti a zručnosti získané  v tříletém studium na našem učilišti ve svém oboru v přípravě na své budoucí povolání.

 

Lubomír Vaněk, učitel odborného výcviku

 

 


Skončily závěrečné zkoušky oboru Automechanik

15.06.11

Bc. Jarmila Stavinohová

 Automechanici zvládli závěrečné učňovské zkoušky. Nejprve však museli uzavřít  úspěšně klasifikaci ve třetím ročníku. To se všem nepodařilo a ke zkouškám šlo pouze 12 žáků. 

Závěrečné zkoušky jsou poměrně náročné, skládají se ze tří kol. První kolo  tvořila  písemná zkouška 1. června. Probíhala jak v elektronické podobě, tak formou písemných testů. Druhé kolo  bylo dvoudenní. V praktické zkoušce  6. a 7. června  získávali učni cenné body na jedenácti stanovištích s nejrůznějšími úkoly, např. seřízení ventilů, rozdělovače, přezouvání pneumatik, měření emisí, poznávání  náhradních součástek, diagnostika motoru a jiné.  Třetí kolo uzavírala ústní zkouška   dne 13. června . Hlavní část tvořily otázky  týkající se motorových vozidel všeobecně,  opravárenství , elektrotechniky a  světa práce.  

Automechanici se  na závěrečné zkoušky dobře připravili a všichni prospěli.  Žák Lukáš Nevola , který se v letošním školním roce stal talentem Zlínského kraje v soutěži : Hledáme mladé technické talenty, prospěl s vyznamenáním .

14. června proběhne slavnostní předávání výučních listů.

Všem automechanikům gratulujeme!

Bc. Jarmila Stavinohová


Beseda s podnikatelem

17.06.11

Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová

 

Dne se 4. dubna 2011 se v rámci projektu - Rozvoj podnikatelských dovedností na středních školách ve Zlínském kraji, uskutečnila na naší škole další beseda s podnikatelem..

Besedy se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku denního nástavbového studia, oboru Podnikání.

Studentům přiblížil průběh své podnikatelské činnosti daňový poradce Ing. Libor Benátský, popsal začátky svého podnikání, jaké úskalí ho provázelo, jakých dosáhl úspěchů a jaké jsou jeho plány a vize do budoucna. Ve svém podnikání klade důraz na nutnost celoživotní vzdělávání .

Rády bychom touto cestou panu Benátskému  poděkovaly za účast.

 

Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová


Další díl projektu Bez obav - zvládnu to

17.06.11

Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

Dne 26. 3. 2011 proběhla na naší škole další pracovní sobota pro děti z dětských domovů.

Tak jako o minulých pracovních sobotách i tentokrát si děti rozšířily vědomosti v oboru Kuchař – číšník na téma Mezinárodní kuchyně. Kromě toho si vyzkoušely i praktické činnosti z oboru Podnikání  na téma Reklama a média v našem životě. Děti byly aktivní a samy nakreslily reklamu na svůj oblíbený výrobek.

 

Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

 


Státní maturitní zkouška 2011

17.06.11

Ing. Jaroslava Pospíšilová

Tak jako každý rok, tak i letos studenti nástavbového studia oboru Podnikání absolvovali maturitní zkoušky. Letos poprvé studenti skládali státní maturitní zkoušku. Na rozdíl od původní maturitní zkoušky se ta letošní lišila tím, že studenti navíc skládali zkoušku z cizího jazyka a matematiky a všichni psali jednotné písemné testy z jazyka českého, z cizího jazyka a z matematiky. Samozřejmě skládali také ústní zkoušky z profilových předmětů, jako jsou Ekonomika podniku, Účetnictví, Právo, Marketing a Management. 

Všichni studenti se jistě pečlivě na maturitní zkoušky připravovali,  a proto také výsledky tomu odpovídaly.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení bude v pondělí 20. června ve 13 hodin pro druhou denní nástavbu a ve 14 hodin pro třetí dálkovou nástavbu.

 

Ing. Jaroslava Pospíšilová


Informace pro maturanty

20.06.11

Mgr. Radomír Soural

Informace pro maturanty
 
 Jedná se o praktické informace, které se týkají zejména možnosti kontroly správnosti vyhodnocení výsledků zkoušek a případného podání žádosti o přezkoumání, a dále o informace o přihlášení se k opravným a náhradním zkouškám v podzimním termínu.

 Další informace na www.novamaturita.cz, kde je  dokument zpřístupněn

 

Jiří Zíka
 
 ředitel sekce logistiky a bezpečnosti CERMAT

 

Viz také:

http://www.souvk.cz/pro-zaky--studenty-a-rodice/informace-pro-maturanty- 

Poděkování

30.06.11

Mgr. Přemysl Jaroš

Duchovní správa na Svatém Hostýně děkuje obětavým chlapcům z Brumova-Bylnice a okolí, kteří jako vždy když potřebujeme, obětují celý den svého volna a tvrdě pracují přiřezání, štípání a odvážení dřeva na topení na faře. Přijeli i s nezdolným panem Holbou, který i přes svůj pokročilý věk a nemoci s láskou ke Svatému Hostýnu organizuje tyto brigády.

Mezi ty, kteří také nabízejí pravidelnou pomoc, jsou členové Valašské nadace z Francovy Lhoty spolu s farníky z Brumova-Bylnice. Velké poděkování patří řediteli Mgr. Přemyslu Jarošovi a mistrům odborného výcviku pánům Lamačkovi a Salvetovi ze Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, kteří do hodin praktického vyučování svých žáků zařadili přípravné práce pro výměnu podlahy v bazilice.

Budeme rádi, když se ozve více dobrovolníků, neboť pomocí úklidových a údržbových prací na Svatém Hostýně tím ušetříme dosti finančních prostředků

 Napsali o nás ----------zde

Petr Janek


Přehledná prezentace projektu ICT 1.2

08.08.11

Mgr. Přemysl Jaroš

Pro zájemnce uvádíme přehlednou prezentaci projektu 1.2. Využití ICT pro zdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou lze stáhnout z tohoto odkazu: Prezentace projektu

 

Mgr. Přemysl Jaroš