Přehled aktualit školního roku 2010/2011 část 3

Soutěž Hledáme mladé technické talenty 2011

03.02.11

Kolektiv učitelů odborného výcviku oboru Automechanik a Opravář zemědělských strojů

Ve dnech  23. až 27. ledna 2011 proběhlo v naší škole základní kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ pro obory vzdělávání Opravář zemědělských strojů a Automechanik - žáků třetích ročníků.
Měla dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci vyplnili test z oblasti oprav a konstrukce strojů. V praktické části žáci na jednotlivých pracovištích předvedli své dovednosti a to v oblasti: diagnostika vozidla, seřízení světel, zapojení elektrické instalace přívěsu, seřízení vstřikovací trysky, montáž demontáž pneumatiky, seřízení ventilů.
Soutěž byla zároveň nominací do krajského kola, které bude pro obor Opravář zemědělských strojů v Uherském Brodě a pro obor Automechanik v naší domácí škole ve Valašských Kloboukách. Do krajského kola postupují vždy dva nejlepší žáci z oboru.      
      
Výsledky školního kola:
 
Opravář zemědělských strojů                                                 Automechanik
1. Šerý Jan                                                                           1. Nevola Lukáš
2. Chovanec Ondřej                                                             2. Daněk Michal
3. Juřica Martin                                                                     3. Kocourek David


Kolektiv učitelů odborného výcviku oboru Automechanik a Opravář zemědělských strojů


 


Pedagogové učí česky a slovensky

08.02.11

Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 

V rámci vzdělávacích aktivit mikroprojektu „A ja su synek z Klobúk… a ja su cérka z Pruského“, registrační číslo CZ/FMP.03/0109 spolufinancovaného z FMP, pedagogové Mgr. Olga Kortová, Mgr. Janka Hajduchová a Bc. Ludmila Čechová učili česky a slovensky na partnerských školách - SOŠ Pruské a SOU Valašské Klobouky. Navzájem poznávali nejen literaturu druhé země, ale také historii obou měst a škol.

Lektorka pro výuka českého jazyka a literatury Mgr. Olga Kortová vyučovala dne 27. 1. 2011 studenty SOŠ Pruské Českou meziválečnou literaturu /hospodářská, politická a kulturní situace za I. republiky, odraz v literatuře, nové umělecké směry.../. Studenti vzájemně komunikovali, kladli otázky, rozebírali díla J. Haška, K. Čapka, vytvořili neformální výuku české literatury. Společně tak propojili českou a slovenskou literaturu do výuky v rámci maturitních okruhů prostřednictvím mateřských jazyků.

Téhož dne na SOŠ Pruské proběhla prezentace Bc. Ludmily Čechové s názvem Historie a současnost SOU a města Valašské Klobouky. Studenti se nenásilnou formou seznámili s historií, současností a kulturním i společenským životem SOU a města. Prezentace byla zakončena videoukázkami z chráněné oblasti Bílých Karpat. Studenti zhlédli krásná a zajímavá místa, lokality s cenným odkazem duchovním i materiálním.

O vzniku a vývoji slovenského jazyka a literatury /Národní obrození, Štúrovci/ učila dne 4. 2. 2011 lektorka slovenského jazyka Mgr. Janka Hajduchová.

Pedagogové SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské vytvořili přednáškové a zážitkové dopoledne, do kterého studenti vstupovali s otázkami a diskutovali o daném problému. Společně rozebírali díla slovenských a českých autorů s důrazem na slovanskou vzájemnost. Studenti obou partnerských škol obdrželi studijní a informační materiál, který jim vytvořili jejich pedagogové.

Těšíme se na další společná setkání, která se uskuteční v březnu i dubnu.

Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 


Záštita hejtmana nad krajským kolem soutěže

20.02.11

 

Hejtman Zlínského kraje uděluje SOU Valašské Klobouky záštitu nad krajským kolem odborné soutěže oboru Automechanik  "Hledáme mladé technické talenty" pořádané na naší škole dne 23. března 2011.

ve formátu pdf


12. Učňovský ples je za námi...

22.02.11

Bc. Jarmila Stavinohová, Mgr. Radomír Soural

12. Učňovský ples je za námi...

11. února 2011 roztančila Učňovský ples v kulturním domě ve Valašských Kloboukách polonéza v bílém. Polonézu si připravili žáci nástavbového studia i učňovských oborů. Dívky si letošní tanečníky pochvalovaly, chovaly se vybraně a výborně tančily. Škoda jen, že mladí lidé dochází na bál pozdě a nevidí své spolužáky tančit.

Taneční tým vedli Klára Šenkeříková a Ondřej Jatel, Klára Petrůjová a Roman Onderka.

Dále tančili Veronika Bačová, Mikuláš Beňovič, Martina  Bartošáková, Mirek Bistrý, Dominika Basáriková, Jiří Čech, Kamila Durdilová, Daniel Číž, David Hlavica, Diana Fojtíková, Marek Holba, Zuzana Hasoňová, Antonín Janáč, Simona Holbová, Ondřej Kretík, Lenka Hořáková,  Ondřej Marek, Denisa Chudárková, Tomáš Strnad, Zuzana Šuráňová, Lukáš Odstrčil, Gabriela Zvonková.

Po slavnostním zahájení následovala volná zábava a ochutnávka jídel. 

K tanci hrál Klasik Band střídavě s DJ Vaškem Řepou.

Tak jako v minulých letech, rovněž letos byl o ples velký zájem, a to jak ze strany současných žáků a studentů, tak i starších ročníků  bývalých žáků školy i široké veřejnosti.

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu. Těšíme se na Vás v plesové sezóně roku 2012 !

 

Za pedagogický sbor

                                                                       Bc. Jarmila Stavinohová, Mgr. Radomír Soural

 


Žádost o zahraničního asistenta na pomoc výuky jazyků

22.02.11

Mgr. Dagmar  Běhunčíková

 

Žádost o zahraničního asistenta na pomoc výuky jazyků

            Naše škola se zapojila do projektu z řady Comenius NAEP. Svou žádostí o zahraničního asistenta, který by měl pomáhat při výuce jazyků na naší škole, sledujeme cíle ve zlepšení komunikačních dovedností našich studentů. Asistent by měl vyučovat na naší škole v příštím školním roce 2011/12.

            Asistent by měl především pomáhat vyučujícím jazykových předmětů, popřípadě vypomáhat s obohacováním slovní zásoby týkající se obchodu u studentů nástavbového studia.

            Od tohoto projektu si slibujeme už zmíněné zlepšení studentů v komunikaci s anglicky/německy hovořícím člověkem, dále pak rozšíření povědomí žáků o Evropské unii a pracovních možnostech v cizině, a v neposlední řadě pak obohacení studentů o zkušenost s člověkem, který pochází z jiné země- kultury.

             Věříme, že naše škola bude dobrou hostitelkou.

Mgr. Dagmar  Běhunčíková


Další projektová sobota na SOU - Bez obav zvlánu to

02.03.11

Bc. Blanka Ovesná, Bc. Stanislav Tomeček, Bc. Josef Mana

Pokračování projektu „Bez obav-zvládnu to“

V sobotu 26. 2. 2011 se  uskutečnila prezentace oboru Automechanik a Kuchař-číšník. V oboru Automechanik se žáci seznámili s opravami automobilů a sami si mohli vyzkoušet jak se provádí diagnostika motoru nebo přehození pneumatik. V oboru Kuchař-číšník bylo vybráno téma: flambování palačinek a pečení bramboráků. Po zhlédnutí ukázky si všichni vyzkoušeli, připravili a také pochutnali na zdařeném díle. Na ukázku flambování byl použit nový flambovaní vozík, který učiliště získalo v rámci projektu „A já su synek z Klobůk a já su cérka z Pruského“. Žákům se sobotní den velmi líbil a těší se na další setkání.

 

Bc. Blanka Ovesná

Bc. Stanislav Tomeček

Bc. Josef Mana

 


Krajské kolo soutěže Hledáme mladé technické talenty v oboru automechanik na SOU Valašské Klobouky se uskuteční pod Záštitou hejtmana Zlínského kraje

09.03.11

Mgr. Přemysl Jaroš

Dne 23. března 2011 pořádá Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách krajské kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ v oboru automechanik. Záštitu nad celou soutěží poskytl hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák.

Soutěž se koná v rámci projektu „ Hledáme mladé technické talenty“, který je zaměřený na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

Krajského kola se zúčastní žáci sedmi škol zlínského kraje, kteří postoupili v rámci školního kola.

Celodenní soutěž, ve které budou žáci soutěžit ve družstvech i v jednotlivcích, bude mít dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci vyplní test z oblasti oprav a konstrukce strojů. V praktické části žáci na jednotlivých pracovištích předvedou své dovednosti a to v oblasti: diagnostika vozidla (Bosch ESI-tronic, válcová zkušebna brzd Roboterm), seřízení světel, zapojení elektrické instalace přívěsu, montáž demontáž pneumatiky, měření emisí vznětových motorů.

Na žáky čeká celá řada hodnotných cen a ti nejúspěšnější v soutěži budou mít možnost v rámci mobility navštívit  zahraniční automobilové továrny. Cílovou destinací je Německo (Kolín nad Rýnem a okolí ) a Nizozemí (Rotterdam, Amsterdam ). Mohou tak získat řadu nových zkušeností a poznatků.

Všem soutěžícím i organizátorům přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Přemysl Jaroš,
ředitel SOU Valašské Klobouky

 

 

 


Lyžařský výcvikový kurz 2011

10.03.11

Mgr. Pavel Hrabina, Mgr. Radomír Soural


Ve dnech 3. - 4. a 7. - 8. března 2011 uspořádala naše škola pod vedením Mgr. Pavla Hrabiny  lyžařský výcvikový kurz 2011 na svazích Skiareálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Hlavním cílem výcviku bylo zdokonalení techniky jízdy na lyžích i snowbordech. Jak je patrno z přiložené fotogalerie počasí účastníkům kurzu velmi přálo.
Sněhové podmínky a úprava sjezdovek si ničím nezadaly s alpskými svahy. Zde je třeba vyzdvihnout práci pracovníků skiareálu i Nadaci Děti - kultura - sport.
Žáci byli velmi spokojeni s kurzem a těší se i na případné další sportovní akce.

Mgr. Pavel Hrabina, Mgr. Radomír Soural


 


Kuchaři flambují a aranžéři kouzlí

21.03.11

Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

„Kuchaři flambují... aranžéři kouzlí“, to je název již třetí velmi zdařilé aktivity, která očividně naplňuje svým obsahem  účel a význam našeho mikroprojektu   „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského“.

 

SOU Valašské Klobouky přichystalo pracovní dílny, v nichž čeští žáci oboru Kuchař-číšník předváděli a prakticky učili slovenské žáky oboru Aranžér-viazač a Cukrář základy flambování a stolování. Slovenští žáci – aranžéři pod  vedením svých pedagogů přičlenili k sobě skupinky našich žáků a prakticky předváděli základy aranžování. Mezi všemi  vládla po celý den úžasná atmosféra, komunikace a nová přátelství, kterou jen výrazně podtrhl nápad slovenských žáků! Přijeli totiž s kytarou a harmonikou, a tak po naší škole se nejen linula vůně palačinek, škola rozkvétala pod rukami aranžérů, ale se zpěvníky slovenských a českých písní si při práci všichni báječně zazpívali.

 Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 

 


Krajské kolo soutěže Hledáme mladé technické talenty

25.03.11

učitelé odborného výcviku, učitelé odborných předmětů oborů H, tajemník soutěže Bc. Zdeněk Kliš

Dne 23. března 2011 proběhlo na  Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách krajské kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ v oboru automechanik. Důležitost této soutěži dodal svou návštěvou také člen rady Zlínského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Josef Slovák.

Záštitu nad celou soutěží poskytl hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák.

Soutěž se koná v rámci projektu „ Hledáme mladé technické talenty“, který je zaměřený na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

Krajského kola se zúčastnili  žáci sedmi škol zlínského kraje, kteří postoupili v rámci školního kola. Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretického testu a praktické části. V teoretické části žáci vyplňovali test z oblasti oprav a konstrukce strojů. V praktické části žáci předvedli své znalosti a dovednosti na sedmnácti pracovištích: diagnostika vozidla Bosch ESI(tronik), válcová zkušebna brzd Roboterm), seřízení světel, zapojení elektrické instalace přívěsu, , montáž demontáž pneumatiky, měření emisí vznětových motorů atd.

                Žáci soutěžili jak v jednotlivcích tak i ve družstvech. Na žáky čekala celá řada hodnotných cen. Tři nejúspěšnější v soutěži budou mít možnost v rámci mobility navštívit  některou ze zahraničních automobi-lových továren, odborných škol, továrních muzeí apod. Mohou tak získat řadu nových zkušeností a poznatků. Dva nejúspěšnější soutěžící náš  kraj budou reprezentovat na celostátní soutěži AUTOMECHANIK JUNIOR, která se koná na Integrované střední škole ve Vysoké nad Jizerou v měsíci květnu. Reprezentovat nás budou : Nevola Lukáš – SOU Valašské Klobouky a Rolinek Ladislav – SOU Uherský Brod.

 Všem soutěžícím i organizátorům děkuji za zodpovědný přístup k této soutěži.

 

Za pořádající učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů oborů "H" Bc. Zdeněk Kliš

 

Pozn. Výsledková listina jednotlivců i družstev přiložena ve fotogalerii

 

 


Otevření areálu SOU po realizaci projektu Realizace opatření úspor energie na SOU Valašské Klobouky 2010

28.03.11

Bc. Josef Zvonek

Ve středu dne 23. 3. 2011, v 11 hodin, proběhlo na SOU  ve Valašských Kloboukách slavnostní otevření areálu za účasti představitelů Zlínského kraje, paní Mileny Kovaříkové, radní pro oblast zemědělství, životního  prostředí a rozvoj venkova a pana Mgr. Josefa Slováka, radního pro  oblast školství, mládeže a sportu, ředitelů okolních základních a středních škol, starostů okolních měst a obcí a ostatních významných hostů.

Projekt obsahoval stavební práce na zateplení obvodového pláště včetně stropních konstrukcí nad posledním obytným podlažím a výměnu všech výplní otvorů, oken a dveří, na  všech budovách  v areálu SOU Valašské Klobouky. Celková investice činila 24 894 000 Kč.

Při této slavnostní příležitosti seznámil ředitel školy Mgr. Přemysl Jaroš všechny přítomné i s dalšími realizovanými projekty a investičními akcemi školy. Na závěr se pak uskutečnila prohlídka areálu školy.

                                                                                                                               Bc. Josef Zvonek


Další pokračování pracovní soboty v rámci projektu BEZ OBAV – ZVLÁDNU TO

29.03.11

Bc. Anna Bartošová, Jana Datlová – učitelka OV

Bc. Blanka Ovesná

Dne 26. 3. 2011 proběhlo další pokračování pracovní soboty v rámci projektu BEZ OBAV – ZVLÁDNU TO. Děti z dětských domovů zhlédly přípravu vykoštění kuřete na kuřecí roládu. Samostatně si vyzkoušely naplnění kuřecích rolád. Dozvěděly se o etice, chování ve společnosti, stolování a přípravě slavnostní tabule k určitým příležitostem.

Těšíme se na další setkání.

 

Bc. Anna Bartošová, Jana Datlová – učitelka OV

Bc. Blanka Ovesná

 


Přednáška na téma Sex-AIDS-vztahy

08.04.11

Mgr. Věra Topinková, Mgr. Radomír Soural, Libor Hořák

Dne 7. 4. 2011 se žáci školy zúčastnili přednášky na téma:  “Sex, AIDS, vztahy“.

Přednášející, pan Tomáš Řehák, poutavě přiblížil žákům problematiku sexuálních vztahů a možných rizik v sexuálním životě.  Vyprávěním skutečných životních osudů osob nemocných AIDS a názornými ukázkami fotek těchto nemocných lidí, upoutal pozornost všech posluchačů. Ve své přednášce mladým lidem nic nezakazoval, nenařizoval, ale odstrašujícími fakty upozornil, co vše se může stát při náhodných známostech.  Věříme, že tato přednáška byla pro žáky poučením.

 

Mgr. Věra Topinková, Mgr. Radomír Soural

 


Mezi námi

11.04.11

Bc. Ludmila Čechová

Domov mládeže, Internát a KamPak?

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce Domova mládeže a Internátu s nízkoprahovým zařízením KamPak? ze Slavičína.

A v čem naše spolupráce spočívá?

Prvotním cílem bylo vytvoření pravidelného či nepravidelného programu pro ubytované žáky, který by byl zaměřen na rozvoj skupinové spolupráce, vzájemné komunikace, tolerance a prevenci závislostního chování.

V současné době probíhá na DM a Internátě, pod vedením K. Dvořákové, sociálně – komunikační program „ Mezi námi…“ Tomuto programu předcházelo navázání kontaktu s cílovou skupinou. Společná setkání se uskutečňují jednou týdně na DM a Internátě. Obsahem sociálně – komunikačního programu je práce se skupinou zaměřená na rozvoj sociálních dovedností a komunikace, tvořivé aktivity a jednoduchá pohybová cvičení. Žákům, zapojeným do programu, jsou nabídnuty také individuální konzultace pro řešení osobních problémů. Pozitivní hodnocení ze strany žáků svědčí o úspěšnosti probíhajícího programu.

Diskutovanou oblastí je nyní zřízení nízkoprahového zařízení ve Valašských Kloboukách pro děti a mládež od 15 do 26 let. Momentálně probíhají na poli města setkání odborné veřejnosti a zapojených subjektů, kde jsou diskutovány pracovní záležitosti a koncepce nízkoprahového zařízení.

 

Bc. Ludmila Čechová – DM a Internát

 


Upečeme si svou pizzu

11.04.11

Mgr. Hana Vaculínová, Bc. Anna Bartošová a Lubomír Vaněk

"Upečeme si svou pizzu",
tak s tímto přáním přijely v sobotu 9. dubna do naší školy děti z Dětských domovů z Valašského Meziříčí, Vizovic a Uherského Hradiště, v rámci projektu „Bez obav – zvládnu to".

Hned po malém občerstvení se děti se zájmem pustily do práce, jedna skupinka zpracovávala těsto na pizzu, druhá skupinka připravovala "šneky", to jsou takové malé pizze z listového těsta plněné šunkou a sýrem. U přípravy těsta se chtěly vystřídat všechny děti, aby se to naučily, postupně si připravily i další suroviny na ozdobu, krájely zeleninu,žampiony, strouhaly sýr, šunku, připravily si plechy. Po vykynutí těsto válely a po položení na plech se podílely na estetické úpravě povrchu. Připravily si pizzu šunkovou, žampionovou a zeleninovou. Všichni se těšily na to, až bude pizza konečně v troubě a upeče se. Po upečení se děti ihned pustily do ochutnávky a během chvilky byly talíře prázdné.
     Pizza však nebyla jediným chodem. Pan Vaněk si pro děti připravil přípravu kapra, děti se zpočátku dívaly, jak se kapr vykošťuje a porcuje a pak si samy zkusily samotnou úpravu porcí a celý technologický postup zvládly výborně, nejlepší však byl kapr, když se upekl se zeleninou v troubě, i ten, kdo nemá ryby rád ochutnal, byl skvělý.
     Během degustace kapra se děti podívaly do norských fjordú, to "Luboš" je tam zavedl prostřednitcvím DVD, které natočil za svého pobytu v Norsku, kde chytal ryby. Já s paní Bartošovou jsme v Norsku nebyly, a tak jsme dětem předvedly naše výukové programy pro kuchaře, hlavně jsme pustily ukázku cizích kuchyní a vyzkoušely děti, zda ví, kde se hlavně peče pizza. Během dopoledne si děti mohly se svými vedoucími prohlédnout odbornou literaturu, kterou jsme jim předložili.
     Na závěr jsme s dětmi přejeli k místnímu rybníku, kde si každý mohl zkusit štěstí v lovení ryb. A i když bylo chladno a ryby nebraly, i tak to byl skvělý zážitek.
     A tak nám sobota pěkně utekla, všichni odjeli spokojeni a doufejme, že v dětech zůstane hezká vzpomínka. No a my se těšíme někdy na další shledání,

 

Mgr. Hana Vaculínová, Bc. Anna Bartošová a Lubomír Vaněk.

 


Jarní turnaj ve stolním tenise

18.04.11

Bc. Ludmila Čechová,  DM a Internát

Dne 12 .4. 2011 se v tělocvičně SOU Valašské Klobouky uskutečnil jarní turnaj ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnili ubytovaní žáci  Domova mládeže a Internátu.

Sportovní klání probíhalo podle předem stanovených pravidel. Ve finále se utkali Patrik Haničák  a  Martin Novotný, kteří předvedli vynikající výkon. Musím podotknout, že soutěžícího ducha měli všichni zúčastnění hráči. Celý turnaj se nesl ve stylu fair play a byl pěkným a smysluplným zpestřením úterního odpoledne. Umístěným byly předány diplomy a ceny v podobě sladkostí, které obdrželi i ostatní soutěžící.

Pořadí na prvních třech místech.

1. místo   Patrik Haničák

2. místo  Martin Novotný

3. místo  Jiří Mikulík

Pochvala patří Adamovi Makulovi a Robinovi Rakašovi za výbornou přípravu a průběh akce.

Bc. Ludmila Čechová,  DM a Internát

 


Krajské kolo soutěže Hledáme mladé technické talenty v oboru Opravář zemědělských strojů

20.04.11

Za učitele odborného výcviku, kteří žáky na soutěž připravovali  Janáč Jan

Žáci SOU Valašské Klobouky, obor Opravář zemědělských strojů,  se  zúčastnili  krajského kola soutěže „Hledáme mladé technické talenty“, která se konala na  Středním odborném učilišti v Uherském Brodě.  Postoupili zde jako vítězové školního kola.

Soutěž byla náročná, jak na teoretické znalosti, tak i na praktické dovednosti. Žáci soutěžili jako jednotlivci i ve družstvech. Na vítěze čekala celá řada hodnotných cen. Tři  nejúspěšnější v soutěži se zúčastnili zahraničního poznávacího zájezdu. Navštívili  několik zahraničních továren, odborných škol, továrních muzeí v Německu a Holandsku. 

Naši školu reprezentovali žáci Válek Martin,který se umístnil na třetím místě a Šerý Jan, který skončil jako pátý. Celkově se naše učiliště umístnilo na pěkném druhém místě. Válek Martin se zúčastnil zahraniční mobility 2011.

            Za učitele odborného výcviku, kteří žáky na soutěž připravovali  Janáč Jan.

 


4. aktivita projektu A ja su synek...

27.04.11

Mgr. Olga Kortová

Zábavná a poučná forma vzdělávání - jazykovědný kvíz a historicky zaměřená exkurze do tamějšího působiště mnicha – představitele barokní literatury Hugolína Gavloviče

 
V rámci  mikroprojektu „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Lidečka“ č. r. CZ/FMP.03/0109 jsme uskutečnili již čtvrtou aktivitu, tentokráte v partnerské škole SOŠ Pruské.


Slovenští studenti  spolu se svými pedagogy připravili a vyhodnotili zábavnou soutěž  pro čtyři družstva . Soutěžilo se v oblasti hlavolamů, historie Valašskokloboucka a okolí Pruského, chráněné krajinné oblasti, jazykových a vědomostních  zkušeností. Atmosféra byla velmi napínavá, ostatní povzbuzovali své kamarády . Následovala módní přehlídka zajímavých modelů, vyrobených z odpadů a plastů - EKO MÓDA. Po společném obědě a soutěživém dopoledni navázal program exkurzí do místního barokního kostela s přednáškou a varhaním koncertem. Společně jsme vyhodnotili kvíz, předali osvědčení a ceny.  I. místo SOU Valašské Klobouky, II. místo SOŠ Pruské, III. místo SOŠ Pruské a VI. místo SOU Valašské Klobouky. Celkem se celé aktivity zúčastnilo 20 a 20 studentů maturitních tříd.  Mladí lidé tak opět společně komunikovali, řešili a diskutovali ve svých mateřských jazycích, což je hlavním účelem  celého projektu.

Mgr. Olga Kortová

 

 


Výzva k podání nabídky

02.05.11

Mgr. Přemysl Jaroš

Výzva k podání nabídky

Název: Zajištění praktického výcviku v řízení vozidel skupiny B, C, T pro žáky SOU Valašské Klobouky

Číslo zakázky: VZ/2011/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

 

Mgr. Přemysl Jaroš

ředitel SOU Valašské Klobouky

Brumovská 456

76601 Valašské Klobouky

 

Přílohy:

výzva

smlouva

příloha č.1

krycí list

 


Den Země 2011 ve Valašských Kloboukách

02.05.11

    Ing. Jaroslav Zikmund

Ve středu 22. 4. 2011 se naši žáci prvních ročníků oborů Automechanik, Opravář zemědělských  strojů a Kuchař – číšník zúčastnili akce „Den Země“. Pro žáky bylo připraveno na náměstí množství aktivit, do kterých se naši studenti aktivně zapojili.

Tato akce byla přínosem a měla vliv na myšlení a názory našich studentů v rámci recyklace a třídění odpadů.

 

                                             Ing. Jaroslav Zikmund

 


AUTOSALON BRNO 2011

13.06.11

Ing. Kamil Ptáček

Žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů se 8. 6. 2011 zúčastnili odborné exkurze Autosalon Brno 2011 na BVV Brno. Měli zde možnost si prohlédnout nové osobní automobily předních světových automobilek. Mnohé vozy tu měly světovou nebo českou premiéru. Zajímavá byla sekce garážní a servisní techniky. Nechyběly ani sportovní speciály, tuning vozidel nebo autoveteráni. Vystavovaly zde i firmy a instituce zabývající se službami v silniční dopravě.

Ing. Kamil Ptáček, učitel odborných předmětů