Přehled aktualit školního roku 2010/2011 část 2

Beseda s podnikatelem

18.11.10

Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

Beseda s podnikatelem

     Dne se 2. listopadu 2010 se v rámci projektu - Rozvoj podnikatelských dovedností na středních školách ve Zlínském kraji, uskutečnila na naší škole 1. beseda s podnikatelem. Projekt je zaměřen na rozvíjení vlastností a dovedností typických pro úspěšné podnikatele u žáků středních škol. V rámci projektu žáci získají nové vědomosti a dovednosti a představu o jejich praktickém využití, snadnější uplatnění na trhu práce, schopnost zahájit vlastní podnikání .

     Besedy se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku denního nástavbového studia, oboru Podnikání.       Díky p. učitelce Valterové se nám podařilo uspořádat besedu s paní podnikatelkou Evou Rudolfovou z Bojkovic, která provozuje obchodní činnost – prodej textilu a sběrnu chemické čistírny. Paní Rudolfová vyprávěla celý průběh své podnikatelské činnosti od začátku, co ji vedlo k podnikání, jaké úskalí ji provázelo, jakých dosáhla úspěchů a jaké jsou její plány a vize do budoucna. Ve svém podnikání klade velký důraz na propagaci a dobré jméno firmy, často prezentuje své zboží na různých společenských akcích, módních přehlídkách. Pro zpestření besedy dovezla paní Rudolfová některé ze svých modelů. Žáci si měli možnost modely vyzkoušet a uskutečnit malou módní přehlídku.

     Rády bychom touto cestou paní Rudolfové poděkovaly za účast.

 

 Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

 

  

 


Stužkovací večírek 2.Nde

26.11.10

Ing. Jaroslava Pospíšilová

Stužkovací večírek

     Každý kdo zažil stužkovací večírek své maturitní třídy, jistě mi dá za pravdu, že studenti 2. ročníku denního nástavbového studia budou mít na co vzpomínat. Dne 12. listopadu 2010 připravili studenti pro sebe a své vyučující stužkovací večírek, kde byli dekorováni na maturanty. Kromě tradičních stužek měla děvčata připravené šerpy a chlapci kravaty. Na maturanty je šavlí pasoval pan ředitel.

     Po přípitku a dobré večeři měli studenti pro své učitele připravený bohatý program. Zábava

a dobrá nálada plynula celým večerem a teď už nezbývá než studentům popřát hodně štěstí a úspěchů ve zdolání jejich zkoušky dospělosti.

 Ing. Jaroslava Pospíšilová

třídní učitelka


Bez obav zvládnu to - další pokračování

06.12.10

Bc. Anna Bartošová, Jana Diatlová

V sobotu 4. 12. 2010 se konalo další setkání pro děti z dětských domovů v rámci projektu „Bez obav, zvládnu to“. Tentokrát si děti vyzkoušely pečení perníků a jejich zdobení a také přípravu drobného vánočního pečiva. Dětem se sobotní dopoledne v naší škole moc líbilo a už se těší na další setkání po Novém roce.

 

Bc. Anna Bartošová

Jana Diatlová

 


Pečení frgálů

08.12.10

Bc. Marcela Valterová

Začalo nám období Vánoc – sníh, Mikuláš, čerti, pečení cukroví, ale i tuhé mrazíky, plískanice, shon při shánění dárků a každoroční známa vůně linoucí se při pečení tradičních perníků. I naši žáci se chystali na vánoční pečení, ale ne perníků, ale tradičních pravých domácích frgálů. Žáci třetích ročníků oboru Kuchař – číšník se zapojili do příprav na každoroční Mikulášský jarmek a to v plné síle.

            Příprava byla neméně jednoduchá. Nejprve se žáci postarali o upečení frgálů – tvarohových, povidlových a makových. A že po nich byla sháňka! O práci svých dětí se mohly přesvědčit především maminky žáků, neboť na jejich kuchařském oblečení to bylo viditelně znát – povidla byla všude. Není divu, že žáci neměli celý den na sladké ani pomyšlení. Dále si žáci připravili bramborové těsto, ze kterého měli usmažit bramborové placky. A že nebyli obyčejné, ale s uzeninou! Veškerá příprava probíhala ve školní kuchyňce. Tímto bych chtěla poděkovat především Bc. Blance Ovesné, za ochotu a pomoc, kterou žákům při přípravě věnovala.

  Bc. Marcela Valterová

 


Mikulášský jarmek 2010

09.12.10

Bc. Marcela Valtrová, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková,  Mgr. Dáša Běhunčíková, Ing. Jaroslav Zikmund

     Jako každý rok, tak i letos, se žáci třetího ročníku oboru Kuchař – číšník a studenti druhého ročníku denního nástavbového studia oboru Podnikání, zúčastnili mikulášského jarmaku.  

Nepřišli jako zvědaví návštěvníci, ale jako opravdoví prodejci.

     Žáci si zkusili, jaké to je, nabízet a prodávat své vlastní výrobky. Na jarmek se začali chystat již od ranních hodin, pořádně oblečení a s mikulášskými čepicemi. Venku totiž mrzlo, až praštilo.

     A co žáci nabízeli? Především pravé domácí frgály, které si sami předem napekli. A, že šly na odbyt! Na počkání, přímo před zákazníky poctivě smažili bramborák s uzeninou. V takovém mrazivém počasí samozřejmě nesmělo chybět něco na zahřátí – sladký svařáček, který krásně voněl po skořici a horký čaj s citronem.

Žáci se měli co otáčet. Nejvíce se tvořili fronty na bramboráky, a lidem nevadilo čekat. Mezi čekáním na svůj kousek teplé dobroty, si chvilku zpříjemnili vánočním svařákem.

     A co dál jste si mohli koupit? Adventní věnce a svícny různých tvarů a barev, které zhotovila děvčata z nástavbového studia.

     Všichni se měli co otáčet, protože návštěvníků neustále přibývalo. Ke sváteční pohodě i práci všem svítilo a hřálo sluníčko.

      A co je nejdůležitější? Že nezbyl ani jeden frgál a bramborák! Navíc jsme společně strávili  pěkný sobotní den ve vánočním nádechu s návštěvníky a žáky, ale i s čerty.

 
           Bc. Marcela Valtrová, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková, Mgr. Dáša Běhunčíková,  Ing. Jaroslav Zikmund

 


Mikuláš ve škole 2010

09.12.10

Ing. Jaroslava Pospíšilová

V pondělí 8. 12. přišel do naší školy Mikuláš v doprovodu dvou andělů a asi dvaceti čertů.
Po celé škole bylo slyšet zvonění zvonců a žádný žák ani učitel se nevyhnul jejich pozornosti.
Samozřejmě se Mikuláš s čerty zaměřil hlavně na učitele, kteří se museli kát ze „svých hříchů“
a aby je neodnesl čert, tak se museli vykoupit nějakou básničkou. Nikdo nebyl ušetřen, ani pan ředitel. Jisté však je, že všichni si na nějakou básničku vzpomněli a tak čerti neměli koho odnést.
Aspoň je pomazali pekelnou černotou. A jak to dopadlo, se můžete podívat na fortografie.
     Krásné dopoledne plné mikulášské nálady a nadílky připravili studenti druhého ročníku nástavbového studia.

Ing. Jaroslava Pospíšilová


Mikulášský mezinárodní turnaj pedagogů ve stolním tenise 2010

10.12.10

Mgr. Radomír Soural, Ing. Ladislav Tkáč a Ing. Jaroslav Zikmund

Dne 9. 12. 2010 se skupina našich pedagogů zúčastnila pravidelného mezinárodního turnaje pedagogů ve stolním tenise v naší družební škole v Pruském. Naše družstvo hrálo ve složení:   Mgr. Radomír Soural, Ing. Ladislav Tkáč a Ing. Jaroslav Zikmund. Jako již tradičně se letos navíc zúčastnil i bývalý pracovník naší školy Bc. Stanislav Fojtík. Dařilo se jim střídavě úspěšně, ale nešlo jen samotný sportovní výkon, nýbrž  i o utužení přátelských příhraničních vztahů obou škol.

Průběh turnaje vystihují přiložené fotografie.


 Mgr. Radomír Soural, Ing. Ladislav Tkáč a Ing. Jaroslav Zikmund

 


 

Do Vídně za kulturou

14.12.10

 Mgr. D. Běhunčíková, Bc. B. Ovesná, Bc. Jarmila Stavinohová.

9. prosince 2010 se vypravili žáci a studenti SOU Valašské Klobouky na poznávací exkurzi do rakouské metropole. Po přejezdu Dunaje vedla první cesta do restauračního provozu Engerth Espresso , kde se zastavili žáci oboru kuchař- číšník, aby zjistili to správné know how pro podnikání v tomto oboru v zahraničí. Druhá skupinka se podívala  krátce do zábavního parku v Prátru. Pak následovala prohlídka Technického muzea, kde bylo skutečně hodně zajímavých expozic  z oblasti strojírenství, historie, automobilového průmyslu, přírodních věd i například hudby.  Expozici doplňovaly vynálezy              z oblasti vědy a techniky, které si žáci mohli sami na sobě vyzkoušet. Další kroky naší skupinky směřovaly do centra Vídně.  Prohlídka směřovala od Přírodovědného muzea kolem sochy Marie Terezie  ke komplexu historických staveb v Hofburgu, dnes sídle vlády. Pokračovali jsme k dómu sv. Štěpána, krásné gotické stavbě. Část zájemců se podívala do Albertina na výstavu  Michelangela a Picassa nebo do Přírodovědného muzea.  Nezapomněli jsme se zastavit u sochy W. A. Mozarta. Zbytek odpoledne jsme strávili na Weihnachtsmarkt před radnicí města, kde jsme ochutnali pečené brambory, kaštany a my dospělí horký punč.

Všem se nám líbila krása a množství kulturních památek a typická vánoční  atmosféra města.

Exkurze se zúčastnili žáci  1.Ak, 2.Bk,2.Co, 3.A,3.Bk, 1.Nde, 2.Nde a 3.Nda.

 Mgr. D. Běhunčíková, Bc. B. Ovesná, Bc. Jarmila Stavinohová.

 


Projektový den na škole 2010

14.12.10

 Bc. Josef Zvonek, Bc. Libor Kostka                                    

V pátek, dne 10. 12. 2010 se na našem učilišti uskutečnil první „ Projektový den “, v rámci právě probíhajícího projektu „Využití ICT pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. V tento den nás navštívil partner našeho projektu, kterým je  OU a PrŠ Zlín – Klečůvka, prezentován panem ředitelem Mgr. Miroslavem Frdlíkem, pedagogickými pracovníky a žáky školy. V rámci tohoto projektu bylo mimo jiné vytvořeno celkem 36 výukových programů, z nichž 6 výukových programů vytvořili pedagogové OU a PrŠ Zlín-Klečůvka.  Účelem této návštěvy byly ukázky a předvedení techniky zakoupené v rámci projektu,   výměna zkušeností při práci s výukovými programy  při vyučování, bližší seznámení a  prohlídka celého areálu SOU.

V tento den  všude panovala přátelská atmosféra a všichni se těšíme na další projektový den, který se uskuteční v příštím roce.

 

                                                          Bc. Josef Zvonek, Bc. Libor Kostka

 


Den otevřených dveří v naší partnerské škole na Slovensku

20.12.10

Mgr. O. Kortová, Bc. B. Ovesná

Dne 16. 12. 2010  probíhal Den otevřených dveří v naší partnerské škole na Slovensku – v SOŠ Pruské.

Této zajímavé a podnětné události jsme se zúčastnili i my, abychom tak podpořili jejich práci ale i zajímavé učební a studijní obory. Oblíbenou pozvánku dostali především učni oboru Kuchař-číšník, kde tentokrát uplatnili své barmanské zkušenosti a předvedli řadu míchaných nápojů.

Zároveň jsme byli potěšeni, že při vstupu do školy vévodila velká nástěnka oznamující náš nový společně vytvořený mikroprojekt  „ A ja su synek z Klobúk… a ja su cérka z Pruského, který začínáme od 8. 11. 2010 realizovat.

 

Mgr. O. Kortová, Bc. B. Ovesná


VÁNOCE,VÁNOCE přícházejí ...

20.12.10

Jana Diatlová

I letos si žáci třídy 3.Kp  vyzkoušeli v rámci laboratorních prací přípravu slavnostní Štědrovečerní večeře,která se skládala
s klasického menu - houbové polévky,smažené ryby s bramborovým salátem a vánočním cukrovím.
Žáci k tématu přistoupili velmi zodpovědně.
Úkolem nebylo jen samotné menu ,ale též úprava slavnostní tabule.
 
O tom,jak se jim vše povedlo se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.
 
Jana Diatlová


 

Perníčky

21.12.10

 Bc. Blanka Ovesná a žáci 1. ročníku

1. ročník obor kuchař – číšník každoročně před vánočními svátky peče perníčky. Také letos jsme provoněli cvičnou kuchyňku. A co zdobení? Jelikož jsme chtěli vyzkoušet také jinou metodu, pozvali jsme zkoušenou paní Janu Janáčouvou, která je známá zdobením fondánu. Touto cestou jsme jí chtěli poděkovat, že si našla v předvánočním shonu čas a ukázala nám její kouzlo zdobení.

 

Předvedla nám různé formy a druhy zdobení, žáci si sami vyzkoušeli a dílo se zdařilo. K její práci a další spolupráci jí přejeme jen to nejlepší.

 Bc. Blanka Ovesná a žáci 1. ročníku

 


 

 

Mikroprojekt A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského

22.12.10

Mgr. Olga Kortová

 

Mikroprojekt  A ja su synek z Klobúk ... a ja su cérka z Lidečka, registrační číslo CZ/FMP.03/0109

Na základě dlouholeté spolupráce partnerských škol SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské vznikl a právě se začíná realizovat nový projekt, jehož východiskem jsou výsledky výzkumů, které dokládají, že čeští a slovenští studenti  přestávají rozumět slovenštině a naopak češtině. Jazyky jsou postupně vytlačovány jednak vlivem výuky cizích jazyků, jednak mizí ze sdělovacích prostředků a televize vůbec.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj praktické použitelnosti obou jazyků na partnerských školách,  propojíme českou a slovenskou literaturu do výuky v rámci maturitních okruhů prostřednictvím mateřských jazyků, studenti navážou nové kontakty, osvojí si nové dovednosti a zkušenosti, dojde ke zlepšení a prohloubení spolupráce našich škol, vyvstanou nové náměty i pro mimoškolní činnost a zkušenosti pro další nové projekty. 

Zachování a posílení historicky daného bilingvismu češtiny a slovenštiny otevírá více než kdy předtím možnosti širšího pracovního uplatnění absolventů učňovského školství na trhu práce v obou regionech. Cílovými skupinami jsou studenti maturitních oborů Podnikání, zapojena je i učňovská mládež oboru Kuchař-číšník a Viazač- Aranžér. Tato práce může přispět ke zvýšení odbornosti studentů, rozšíří povědomí o našich kulturních památkách, získají studijní materiály, slovník, jazykové testy a všechny aktivity uzavřeme společnou exkurzí do bývalého hlavního města obou národů- Prahy.

 Projekt je realizován ve Zlínském a Trenčianském kraji od listopadu 2010 do listopadu 2011. Všechny aktivity, které proběhnou budou prezentovány na těchto stránkách.

 

Mgr. Olga Kortová, 22. 12. 2010

 


Vánoční soutěž - O nejlepší vánoční výzdobu třídy

22.12.10

 Mgr. Dáša Běhunčíková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

     Celý prosinec na naší škole probíhala soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy. Ceny za první tři místa byly opravdu lákavé.

     První cenou byl zájezd pro celou třídu na Kanárské ostrovy. Druhou pak byl automobil Škoda, jen škoda, že to nebyla Škoda. Třetí cena byla sladká odměna. A tak není divu, že se do výzdoby vrhly všechny třídy s opravdovým nadšením. Některé začaly s výzdobou hned, některé si výzdobu nechaly na pozdější dobu. Nechtěly, aby byly jejich nápady kopírovány. Celá škola byla krásně nazdobena a hodnotící porota měla velmi těžkou volbu.

     Po velkých diskuzích, byl vybrán vítěz. Byly to studenti druhého ročníku denního nástavbového studia, kteří komisi zpříjemnili hodnocení zpěvem koled.

     Ve středu ráno celá třída odletěla na Kanárské ostrovy, kde měla zajištěný pobyt all inklusive.

Po závodech v potápění rychlostního plavání proti přílivové vlně shlédli studenti instruktážní film první pomoci z řady „Pobřežní hlídka“. Všichni se z pobytu ve zdraví vrátili zpět.

      Fotografie z cest i pobytu jsou k nahlédnutí zde.

 

Mgr. Dáša Běhunčíková, Ing. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Marcela Valterová

 


Zpívání na schodech

22.12.10

Mgr. Dagmar Běhunčíková

Poslední den školy v tomto roce byl zakončen povídáním o vánočních svátcích doplněn zpíváním koled. Zpěv probíhal na školním schodišti za doprovodu kytary a flétny. Žáci si s chutí zazpívali vánoční koledy připomněli si vánoční tradice a zvyky na Valašsku.

     Všichni jsme se rozloučili s tímto rokem s očekáváním, co přinese rok nový.

                                                                                                                                                               

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!

Mgr. Dagmar Běhunčíková


Vánoční turnaj ve stolním tenise 2010

05.01.11

Bc. Josef Kudela,  Bc. Pavla Šuráňová,  Stanislav Lamačka

 

Dne 22. 12. 2010 proběhl v tělocvičně školy  2.ročník  vánočního turnaje ve stolním tenisu učebních oborů E, který  se nesl v duchu vánoční  atmosféry. Tohoto  turnaje se zúčastnilo  celkem 19 žáků a každý si odnesl za účast a celkové umístění  malou cenu.

Pořadí  na prvních třech místech kategorie chlapci:

1.      Robin Rakaš

2.      Patrik Machala

3.      Lukáš Vaculík

Pořadí  na prvních třech místech kategorie děvčata:

1.      Anna Drbalová

2.      Šarlota Koňaková

3.      Petra Pinďáková

Už se těšíme na další ročník, umístěným gratulujeme a všem přejeme hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Bc. Josef Kudela,  Bc. Pavla Šuráňová,  Stanislav Lamačka

 


Pozvánka na 12. Učňovský ples

12.01.11

Mgr. Radomír Soural

Dovolujeme si pozvat příznivce dobré zábavy na 12. Učňovský ples, který se koná 11. února 2011 v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. K tanci i k poslechu hrají Klasik Band a DJ Vašek Řepa. Předprodej vstupenek s místenkou bude zahájen v pondělí 16. ledna 2011 na SOU Valašské Klobouky. Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Tkáč - tel.: 577 006 459. Cena vstupenky s místenkou je 120,- Kč.

 

Minulé plesy:

 Za pořadatele:    Mgr. Radomír Soural

 

 

 


Barmanský kurz

19.01.11

Bc. Blanka Ovesná

Dne 17. 1. 2011 začal pro žáky gastronomie obor kuchař – číšník a obor kuchařské práce barmanský kurz. Tento kurz probíhá na motorestu Šafrán. Tímto děkujeme za umožněné poskytnutí prostorů a za milé přijetí. Kurz je v rámci výchovné a vzdělávací činnosti pořádán SOU a paní PhDr. Zdeňkou Endlicherovou (akreditované pracoviště  MŠMT ČR  v Brně).

Nejdříve žáci vyslechli teorii v rámci učebních osnov, tématického celku – nápoje, seznámení s inventářem, druhy nápojů, práce s šejkrem a za barem. V průběhu dalších dnů žáci trénují práci a zručnost míchání nápojů. Závěrečné zkoušky formou testu, ústního pohovoru a praktické části míchaných nápojů se uskuteční ve čtvrtek 20. 1. 2011.

Bc. Blanka Ovesná

 


Návštěva Úřadu práce ve Zlíně

21.01.11

Mgr. Pavel Hrabina, Ing. Ladislav Tkáč

 

Ve středu 5. 1. 2011 se žáci třetích ročníků zúčastnily návštěvy zlínského Úřadu

práce. Cílem této návštěvy bylo dozvědět se co nejvíce o volbě dalšího budoucího zaměstnání, které by si chtěli vybrat po vyučení. Žáci se dále dozvěděli jak uzavírat pracovní smlouvy a v případě nemožnosti najít vhodné zaměstnání, jak se zaregistrovat.

Návštěva byla zajímavá a pro každého žáka velmi přínosná. Věříme, že mnohým žákům pomůže při výběru zaměstnání.

 

 Mgr. Pavel Hrabina, Ing. Ladislav Tkáč


Barmanský kurz - zakončení

25.01.11

Bc. Blanka Ovesná

20. 1. 2011 žáci ukončili barmanský kurz písemnou částí, ústním pohovorem a praktickou částí míchaných nápojů na šejkru a tambleru. Všichni ze zúčastněných zdárně ukončili zkoušku v celkovém počtu 21 žáků. Z toho 4 žáci prospěli s vyznamenáním – Adam Makula, Antonín Janáč, Zuzana Kořenková, Veronika Bačová. Závěrem kurzu proběhla soutěž, kde si žáci vymysleli svůj fantazijní nealkoholický nápoj. Část žáků nesoutěžila, jelikož tvořila hodnotící porotu. Hodnotila se barva, chuť, vzhled a cena nápoje. Nejlepší tři místa obsadili:

1. Marek Ondřej ( 2. ročník )

2. Kořenková Zuzana ( SOU Slavičín )

3. Míča Patrik ( 3. ročník )

 

Samozřejmě odměna nikoho neminula. Za 1. místo: šejkr na míchání nápojů, 2. místo: sirup italské firmy Fabbri, 3. místo: drtítko na led + DVD míchané nápoje

Nashledanou na dalším barmanském kurzu.

Bc. Blanka Ovesná

  


Bez obav – zvládnu to 22.1.2011

28.01.11

Bc. Marcela Valterová, Mgr. Věra Topinková, Bc. Anna Satinová

 

I v sobotu 22. 1. 2011 to na naší škole ožilo. V rámci projektu „ Bez obav – zvládnu to“, se uskutečnila sobotní výuka pro děti z dětských domovů. Děti měli možnost na vlastní oči vidět, jak probíhá hodina oboru Kuchař – číšník nebo výuka oboru Kuchař ve stravovacích službách. Děti shlédly dvě stanoviště. Výuku vaření, kde se naučily připravit topinky, ale také palačinky s ovocem. A že se vůně linula po celé škole. Samozřejmě neprobíhala jen praktická část, ale také teoretická,  kde se děti naučily třeba správným zásadám vaření a bezpečnosti při práci. Druhou možností byla výuka přípravy míchaných nápojů. Nejdříve děti shlédly základy přípravy míchaných nápojů, po té měli možnost si sami namíchat svůj nápoj, dle své fantazie. A že to dětem šlo! Nechybělo ani video od pravých barmanských profesionálů. Nakonec měly děti možnost si vyzkoušet, jak vypadá takový pravý školní test. Samozřejmě, že si ho všechny děti vyzkoušely a za účast získaly sladkou odměnu. Byla to příjemně strávena sobota, kdy jsme po dětských spokojených úsměvech, které nás hřály na srdci, v poklidu odjeli domů.

                         

                                          Bc. Marcela Valterová, Mgr. Věra Topinková, Bc. Anna Satinová