Přehled aktualit školního roku 2010/2011 část 1

 Informace pro 1. ročník nástavbového studia - večerní forma

27.08.10

 

Zahájení výuky nástavbového večerního studia (1.ročník) bude v úterý 7. 9. 2010 v 9.30 hodin na SOU Valašské Klobouky.

Studenti získají základní informace o průběhu studia - rozvrh, studijní materiál, atp.

 

Studenti přinesou s sebou:

Rozhodnutí o přijetí, výuční list a závěrečné vysvědčení, 2ks fotografie, občanský průkaz,

psací potřeby a poznámkový blok.

Předpokládané ukončení v 11.30 hod.

 

 

Mgr. Radomír Soural, třídní učitel


 

Internát při SOU Valašské Klobouky má nové sociální zázemí

30.08.10

 

Internát při SOU Valašské Klobouky má nové sociální zázemí

 

Během letních prázdnin prošla generální rekonstrukcí veškerá sociální zařízení v domově mládeže, který ubytovává přespolní žáky Středního odborného učiliště ve Valašských Kloboukách. Nejen že vznikly nové bezbariérové koupelny a toalety, ale došlo také k rozšíření dámských i pánských sprch a dalšího vybavení. Současně byla upravena kapacita zařízení na 72 ubytovaných, což v celkovém důsledku zvyšuje komfort uživatelů.

 

Koupelny a toalety po rekonstrukci vyhovují nové vyhlášce o hygieně, která na každých 6 žáků předepisuje jednu sprchu, jedno umyvadlo, jedno WC a podobně. Kromě sociálního zařízení v každém patře vznikla pro ubytované také kuchyňka a další zázemí pro vychovatele. Uvedené opravy si vyžádaly investici 1 600 000 korun..

 

Zlepšení hygienických podmínek pro žáky znamenalo kvůli stavebním zásahům také nutné snížení ubytovací kapacity, koupelnám totiž musely ustoupit dřívější pokoje. S tím ale škola problém nemá.

 

Ubytovaných studentů každoročně ubývá, často máme případy, kdy denně dojíždějí žáci až od Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Z toho důvodu nám omezení možností internátu není překážkou Naopak věříme, že zlepšení podmínek přiláká i zájemce o nocleh „zvenku“. Již dříve internát v době prázdnin využívaly například folklorní soubory nebo sportovní kluby.

 

Mgr. Přemysl Jaroš

 

ředitel SOU Valašské Klobouky


 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se přiblíží uchazečům o studium

30.08.10

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se přiblíží uchazečům o studium

 

Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách rozjíždí od nového školního roku dva zajímavé projekty, kterými chce svou nabídku učebních oborů více přiblížit budoucím zájemcům. První z nich přivede do učeben školy děti z dětských domovů a druhý bude věnován žákům 7. a 8. tříd a jejich rodičům. K tomu navíc připravuje na podzim dva dny otevřených dveří, na nichž bude tradičně prezentovat nejen šíři spektra vyučovaných specializací, ale také praktickou zručnost žáků a možnosti jejich uplatnění.

 

Prvním projektem jsou takzvané „Pracovní soboty“, v rámci kterých chceme pozvat na naše učiliště děti z dětských domovů. O vybraných sobotách u nás zažijí zábavné a dobrodružné dopoledne, během kterých jim hravou formou představíme náplně jednotlivých učebních oborů. Budou si tak moci udělat obrázek o tom, co každá z disciplín přináší. Věříme, že projekt dětem pomůže k lepší orientaci v nabídce středního odborného vzdělání, čímž jim také usnadní samotnou budoucí volbu. První soustředění se bude konat v sobotu 18. září a zúčastní se ho 14 chlapců ze 3 dětských domovů ve Zlínském kraji.

 

Program na Pracovní soboty připravují pedagogové spolu se studenty příslušných oborů. Mimo ukázek hlavních technik užívaných v zámečnictví či malířství a natěračství se bude v dalších dílnách například proměřovat geometrie vozidla, vyrábět z plechu nebo svařovat. V kuchyních na hosty čeká zábavná příprava italské kuchyně, zakládání slavnostní tabule, pečení perníků, míchání drinků s profesionálními barmanskými potřebami a také řada tvořivých soutěží.

 

Žákům 7. a 8. tříd základních škol bude určen projekt Řemeslo – návrat ke kořenům, který na podporu technických a řemeslných oborů pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Díky němu vznikne katalog učňovských oborů v celém kraji a přiblíženo bude 20 nejvýznamnějších odborných škol, mezi nimi i valašskokloboucké střední odborné učiliště. Na jaře by pak měly proběhnout exkurze a stáže žáků v učebnách odborného výcviku na naší škole. Možnost podívat se do prostor školy a seznámit se s její nabídkou budou mít současně i rodiče žáků.

 

Jako je tomu již tradičně, připravuje SOU také letos příležitosti k návštěvám pro širokou veřejnost. „Dny otevřených dveří se budou konat 15. října a 24. listopadu, vždy od 8 do 16 hodin,“

 

Mgr. Přemysl Jaroš

ředitel SOU Valašské Klobouky


 

Areál SOU Valašské Klobouky projde rekonstrukcí za 25 milionů korun

30.08.10

 

Areál SOU Valašské Klobouky projde rekonstrukcí za 25 milionů korun

 

Začátkem září bude na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách započata nejvýznamnější rekonstrukce, jakou škola za svých více než osmdesát let provozu zažila. Stavební úpravy k realizaci energetických úspor se dotknou všech budov rozlehlého areálu. Dojde k výměně oken, zateplení obvodových plášťů objektů a také novému řešení fasád. Na projekt byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 14 milionů korun. Zlínský kraj, který je zřizovatelem vzdělávací instituce, poskytne přibližně 10 milionů a částkou 770 tisíc se bude podílet také státní rozpočet. Investiční fond školy vyčlení 270 tisíc korun.

 

Oproti původním záměrům se nám podařilo do projektu navíc zahrnout výměny částí některých střech, izolace, úpravy vnějších plášťů a další opravy, kterými dojde ke zhodnocení technického stavu budov. Rozpočet tak byl navýšen z 19 na 25 milionů a rozdíl finančně pokryje Zlínský kraj. Stavební práce na škole začnou souběžně se školním rokem, ale výuka bude podle slov ředitele omezena jen minimálně.

 

Od náročné rekonstrukce se očekávají značné úspory na energiích, energetický audit totiž počítá se snížením náročnosti až o 40%. Především budovy s učebnami pro teoretickou výuku kvůli špatným oknům promrzaly a museli jsme neustále přitápět. To už by se letos v zimě nemělo stát.

 

SOU Valašské Klobouky tvoří sedm funkčních budov, mezi nimi škola s tělocvičnou, administrativní budova, internát, hala pro odborný výcvik, autodílna, budova STK a zámečnická dílna. O obrovském rozsahu zahajované rekonstrukce mluví také plochy, u nichž dojde ke stavebnímu zásahu. Bude zatepleno 4837 m² obvodového zdiva a vyměněno 1214 m² okenních výplní. Opravy by měly být dokončeny do tří měsíců.

Mgr. Přemysl Jaroš

ředitel SOU Valašské Klobouky

 


 

Informace pro studenty 2.N dálkového studiua a 3.N dálkového studia

31.08.10

 

Vyučování pro školní rok 2010/2011 bude zahájeno dne 13. 9. 2010 od 7,00 hodin.
 

Vyučování proběhne obvyklým způsobem.

Mgr. O. Kortová
 


 

Termíny pro Dny otevřených dveří ve školním roce 2010/2011

08.09.10

 

Pro školní rok 2010/2011 připravuje naše škola "Dny otevřených dveří" s možností prohlídky na termíny:

15.10.2010

24.11.2010

14.1.2011


Vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší informace - viz odkaz


 

Oranžová učebna 2010

17.09.10

Mgr. Radomír Soural

 

Projekt Oranžová učebna

Pomozte získat prostředky pro naši školu v rámci projektů Oranžová učebna

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 jako další z aktivit, které jí umožňují stále lépe naplňovat pozici největšího firemního dárce v České republice. Během osmi let svéhoúspěšného působení podpořila Nadace ČEZ tisíce prospěšných projektů a rozdělila více než 1 miliardu korun.

Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ např. tyto druhy projektů
- projekty přispívající k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže,
- ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti.

 Tyto oblasti jsou obsaženy v třech hlavních projektech Nadace ČEZ:

- Oranžová hřiště,
- Oranžové kolo
- Podpora regionů.

Pro rok 2010 připravila Nadace ČEZ i dva nové projekty pro školy
- Oranžová učebna
- Oranžové schody.

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat podmínky pro výuku především  technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy mohou zlepšit  své vybavení například  pořízením  výukových simulátorů, výpočetní techniky nebo interaktivních  tabulí.

Projekt Oranžové schody je určen k odstraňování bariér v pravém smyslu slova. Nadační příspěvek poslouží školám k odstranění architektonických, technických a jiných bariér, se kterými se potýkají žáci a studenti se sníženou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky je tak možné využít například na pořízení  výtahů, schodolezů, schodišťových sedaček, plošin či různých naváděcích systémů.


A jak můžete konkrétně pomoci a přitom třeba i vyhrát jeden ze tří mininotebooků?

Stačí málo:

Postup:
1. Zkopírujte odkaz (první nebo druhý)
2. Vložte adresu do inter. prohlížeče
3. Otevřete odkaz
4. Vyberte školu a učebnu

http://soutez.cezregionum.cz/srv/www/content/pub/cs/oranzova-ucebna/?pg=3&region=severomoravsky

   
           a) SOU Valašské Klobouky - Moderní mobilní učebna se softwarem Bosch ESI(tronic)

           b) SOU Valašské Klobouky - Oranžová učebna odborného výcviku

5. Hlasujte
6. Potvrďte v poště

Mgr. Radomír Soural

 

 

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky nabídne od příštího školního roku 2011 – 2012 žákům pravidelné měsíční stipendium

29.09.10

Mgr. Přemysl Jaroš

Jedná se o nové preferované učební obory typu H  Malíř a lakýrníkZedník s měsíčním stipendiem (dle ročníku 300 Kč - 500 Kč měsíčně) plus 1500 Kč - 5000 Kč za prospěch s vyznamenáním ( podmínkou je nulová neomluvená absence v daném měsíci ).

Vycházíme vstříc požadavkům trhu práce, rodičům i žákům. Vždyť letos od 1. 9. 2010 nastoupilo do příbuzného oboru Zednické práce 14 žáků 1. ročníku.

O podrobnostech tohoto studia se mohou vycházející žáci informovat osobně při Dnu otevřených dveří 15. 10. 2010 od 8.00 do 16.00 hodin přímo při návštěvě našeho areálu SOU Valašské Klobouky.

 

Všichni jsou srdečně zváni

 

Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel

SOU Valašské Klobouky

 


 

Projekt Bez obav zvládnu to

29.09.10

Bc. Stanislav Tomeček, Bc. Josef Mana, Bc. Karel Novosad

V sobotu, dne 18. 9. 2010 naši školu navštívili děti z okolních dětských domovů. Byl jim představen obor automechanik a obor malířské a natěračské práce. Žáci prošli jednotlivá pracoviště odborného výcviku na kterých jsme jim předvedli vybrané práce a mohli si sami vyzkoušet své schopnosti a dovednosti. Již zmíněný projekt bude probíhat ještě další čtyři soboty, kde jim budou představeny další obory vyučované na našem učilišti.

 

Bc. Stanislav Tomeček, Bc. Josef Mana,  Bc. Karel Novosad

 

 

 

 

 

Raut na XVIII. Mezinárodním kongresu a výstavy ODPADY- Luhačovice 2010

12.10.10

Lubomír Vaněk a Bc. Blanka Ovesná

 

  Žáci 2.ročníku Oboru kuchař-číšník pod vedením učitelů odborného výcviku p.Lubomíra Vaňka a Bc.Blanky Ovesné připravili ve dnech 6. - 8. 9. 2010 slavnostní raut při příležitosti konání XVIII. Mezinárodního kongresu a výstavy Odpady Luhačovice 2010.

  Obsahem jednání je prosazování principů ekologického chování a udržitelného rozvoje v rámci naší společnosti ČR.

  Konference se konala v kulturním domě Elektra  pod záštitou Joga Luhačovice. Učastníky akce byli mimo jiné náměstek ministra životního prostředí, pracovníci krajských úřadů ČR, starostové obcí a za Zlínský kraj kongres podpořili svou účastí hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a členka rady Milena Kovaříková.

                                                                              

                                                                  Lubomír Vaněk a Bc. Blanka Ovesná (učitelé OV )

 

 


Odborná exkurze HYUNDAI Nošovice a Technické muzeum Tatra Kopřivnice 2010

13.10.10

Ing. Kamil Ptáček

Žáci oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů se 7.10.2010 zúčastnili odborné exkurze ve výrobním závodě Hyundai  Nošovice.  V současné době se jedná o nejmodernější automobilní továrnu v Evropě, kde se vyrábějí modely Hyundai i30, ix25 nebo Kia Venga. Na začátku jsme zhlédli zajímavý informační film o historii a výstavbě nového závodu. Poté následovala prohlídka provozu. Žáci obdivovali lisovnu dílů karoserií, robotizovanou svařovnu, ale především finální montážní linku automobilů. Na cestě zpět jsme navštívili  Technické muzeum Tatra Kopřivnice a prohlédli si zde novou expozici osobních i nákladních automobilů Tatra, která byla chronologicky sestavena od počátku vzniku továrny až po současnost. Největší zájem u žáků vzbuzovali sportovní prototypy, především nákladní vozidlo, které se v minulých letech zúčastnilo známého závodu Paříž – Dakar. Odborná exkurze se velmi vydařila a žáci si odnesli plno nových informací a poznatků, které rozšíří jejich profesní znalosti.

 

Ing. Kamil Ptáček

učitel odborných předmětů


 


 

Pokračování projektu Bez obav - zvládnu to

14.10.10

Jan Janáč, Radim Valčík, František Matůš

 

Dne 9. 10. se na našem učilišti uskutečnilo další setkání dětí z dětských domovů projekt: „Bez obav - zvládnu to“.

Učitelé odborného výcviku seznámili děti s náplní učebních oborů opravář zemědělských strojů a stavební zámečník. Kluci si vyzkoušeli zámečnické práce, základy kování a svařování. Sami si vyrobili drobné výrobky. Nakonec jsme pro ně připravili malý kurs autoškoly.

Seznámili jsme je s tradicí oborů a možnostmi dalšího uplatnění v praxi. Vždyť například žáci oboru opravář zemědělských strojů mají stále v osnovách /zdarma/ jak výcvik autoškoly na skupiny B C T, tak i výcvik dvou metod svařování. Pokud úspěšně složí zkoušky,mohou kromě výučního listu získat řidičský a svářečský průkaz.

 

Jan Janáč, Radim Valčík, František Matůš

 


Den otevřených dveří 15.10.2010

15.10.10

Mgr. Radomír Soural

Tak jako každoročně i letos proběhl na naší škole první ze Dnů otevřených dveří. Žáci základních škol z Valašských Klobouk,  Brumova-Bylnice, Nedašova,  Horní Lidče, Vlachovic a Slavičína se seznámili s prostředím školy, s nabídkou oborů na školní rok 2011/2012.  Prohlédli si odborné učebny, učebny odborného výcviku, domov mládeže a internát.  Navíc si pro ně  žáci školy připravili ukázky ze svých oborů.

Mgr. Radomír Soural


 

Kuchař ve stravovacích službách

18.10.10

Bc. Anna Bartošová

Dne 15. 10. 2010 se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Žáci 1. a 2. ročníku oboru Kuchař ve stravovacích službách se podíleli na přípravě pohoštění pro návštěvníky. Připravovaly různé druhy chuťovek  a tvarohové koláčky.

 

Bc. Anna Bartošová

 


 

Učitelé v lavicích

20.10.10

Ing. Jaroslava Pospíšilová

     Nejen žáci zasedají do lavic, aby se něčemu naučili. O víkendu 15. 10 – 17. 10. 2010 to udělali také učitelé odborných předmětů naší školy. Sešli se s dalšími učiteli z ostatních odborných škol v hotelu Kopanice v Žítkové, k Evropskému jazykovému víkendu v rámci projektu „Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol“. 16 výukových hodin angličtiny, se třemi lektory,  bylo zaměřeno na Evropskou unii, pracovní příležitosti v EU, Europass, CV a Evropa a životní prostředí. Téma bylo aktuální a velice zajímavé.

     Při slavnostním zakončení všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování jazykového semináře, který je akreditován MŠMT ČR.

 

Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková, Bc. Marcela Valterová, Ing. Jaroslav Zikmund

 

 


 

Projektový den Problémy světa

22.10.10

Mgr. Dagmar Běhunčíková

Dne 21. 10. 2010 byl na naší škole zrealizován  projektový den týkající se problémů světa.

     Tento den byl zaměřen na hlad ve světě a na faktory, které jej přímo způsobují.  Projekt byl zaměřen na země Afriky, Jižní Ameriky a oblasti Indonésie. Jako úvod do této problematiky byl všem třetím ročníkům učňovských oborů a prvnímu ročníku nástavbového studia promítán dokumentární snímek „Hlad“ z filmové nabídky dokumentárních reportáží projektu Jeden svět, který spolupracuje s organizací Člověk v tísni.

     Po úvodním snímku byla zahájena beseda s Liberijským mladíkem Lestrem Yarsenem(21), který popisoval osud obyčejného chlapce v zemi zmítané válkou, každodenní život lidí v Libérii, jejich problémy ale také vtipné momenty života na africkém kontinentě.  Své povídání doplňoval snímky.

     Celý tento projekt vnímám jako velmi přínosný  nejen pro naše studenty, kteří, jak pevně věřím, získali nový pohled na svět, ve kterém žijeme, ale také pro nás vyučující, kteří jsme si z celého dopoledne odnesli  silný zážitek a poučení o tom, že musíme probouzet v našich studentech hlubší pochopení  světa pro nás tak samozřejmě vyhlížejícího.

     Tento den bude mít přesah do následujících dnů formou dobrovolných příspěvků pro mladou slečnu z Ghany (Julina Kusi (21)), které bychom chtěli zaplatit celoroční školné v oboru Podnikání v Ghaně, které činí 400 Euro na rok. Dobrovolní dárci z řad veřejnosti budou vítáni.

     Za pomoc při realizaci tohoto dne bych chtěla jmenovitě poděkovat především paní Mgr. Haně Vaculínové, která zařídila pozvání našeho milého hosta, ale také všem učitelům, kteří obětavě pomáhali při fyzické realizaci celého dne. Také bych chtěla touto cestou poděkovat panu Tomáši, který nám Lestra přivedl a provázel nás celou besedou překlady a výklady.

Mgr. Běhunčíková  Dagmar

 


Projekt Realizace opatření úspor energie na SOU Valašské Klobouky 2010

02.11.10

Bc. Libor Kostka

Stavební práce na zateplení obvodového pláště a stropních konstrukcí s výměnou všech oken a dveří na  všech budovách  v areálu SOU Valašské Klobouky zahájené v září 2010 firmou JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o, která byla vybrána ve výběrovém řízení, jsou stále ještě v plném proudu, ale už se pomalu  chýlí ke svému závěru. 

I když stavební práce dotované z OPŽP začaly se začátkem školního roku, harmonogram prací byl utvořen tak, aby nebyla narušena kvalita výuky.

Celá akce by měla být dokončena v termínu a její výsledek výrazně sníží spotřeby energie. Závěrečná kolaudace  Stavebního úřadu Valašské Klobouky  je plánována na 16. 11. 2010.

                                                                                    Bc. Libor  Kostka

 


 

Učíme se znakový jazyk

03.11.10

Bc. Pavla Šuráňová, Bc. Eva Machů, Mgr. Petra Martinková,DiS

   Součástí projektu „Využití ICT pro vzdělávání žáků se specifickými potřebami“ je zařazen i roční kurz výuky znakového jazyka pro vyučující odborných předmětů teoretické a praktické výuky oboru Pečovatelské práce. Zmíněný kurz probíhá v SOU Valašské Klobouky pod vedením lektorky p. Kamily Damborské  z České unie neslyšících ve Zlíně v rozsahu 80 výukových  hodin.

   Dne 27. října 2010 v době podzimních prázdnin proběhla již druhá lekce, kterou absolvovaly učitelky oboru Pečovatelské práce. Znakový jazyk je jazyk, který potřebujeme ke komunikaci s neslyšícími lidmi.

   Doufáme, že poznatky získané z výuky znakového jazyka obohatí teoretickou výuku odborných předmětů a přispějí ke snadnějšímu dorozumívání s osobami se zdravotním postižením zvláště s neslyšícími klienty v odborném výcviku.

 Bc. Pavla Šuráňová, Bc. Eva Machů, Mgr. Petra Martinková,DiS

 


Výstava Život s velkými šelmami 2010

05.11.10

Ing. Ladislav Tkáč

Dne 4. 11. se zúčastnili žáci učebních oborů opravář zemědělských strojů a automechanik výstavy ve zdejším muzeu, která je věnována životu velkých šelem. Tuto výstavu připravilo  Hnutí  Duha z Olomouce, která přibližuje život velkých šelem ve volné přírodě. Výstava o medvědech, vlcích, rosomácích a rysech je doplněna o několik exponátů vycpanin a odlitků, které pocházejí z Beskyd, Javorníků i našeho blízkého okolí.

K nejčerstvějším zachyceným stopám patří otisk tlapy medvěda z letošního července, získaný nedaleko odsud, na Končité. K vidění jsou kromě preparovaného vlka i menší šelmy, například lasice kolčava a lasice hranostaj, kuna lesní nebo kočka divoká. Na jednotlivých panelech byl přiblížen život jednotlivých šelem a jejich soužití s lidmi.

Po zhlédnutí výstavy žáci řešili samostatně zadané úkoly přímo na místě.

                                                                                

                                                                           Ing. Tkáč Ladislav

 

 


 

Další pokračování projektu Bez obav – zvládnu to

09.11.10

Mgr. Petra Martinková, Dis., Bc. Eva Machů, Bc. Blanka Ovesná

     23. 10. 2010 proběhla další část projektu „Bez obav – zvládnu to“. Tentokrát byly předvedeny obory Pečovatelské práce a Kuchař -  číšník. Pod vedením učitelů odborného výcviku byly děti z dětských domovů seznámeny s provozem odborného výcviku v budově  školy.

      Nejprve byly děti provedeny  prostorami školy, ve kterých probíhá odborný výcvik v 1. ročníku. Mohly nahlédnout do prádelny, cvičné kuchyňky a šicí dílny. Dále byl obor Pečovatelské práce prezentován  prostřednictvím výukového programu, kde mohly děti zhlédnout průběh odborného výcviku ve smluvním pracovišti Domov pro seniory v  Loučce. V učebně si měly možnost vyzkoušet  znalosti z  anatomie,  poskytování první pomoci a měření základních  životních funkcí.

V počítačové učebně byl přichystán výukový program, na kterém  mohly uplatnit své znalosti z anatomie člověka.

     Obor Kuchař – číšník byl prezentován učitelkou OV ve cvičné kuchyňce. Na programu byla ukázka flambování ovoce a příprava míchaných nealkoholických  nápojů spojená s ochutnávkou. Děti měly možnost zapojit se do programu a přípravu nápojů si sami vyzkoušet.

Připravený program děti zaujal.

 

Mgr. Petra Martinková, Dis., Bc. Eva Machů, Bc. Blanka Ovesná.

 


 

Italové byli tu...

16.11.10

Mgr. Dagmar Běhunčíková


Poděkování

Hned na začátku této aktuality bych chtěla především poděkovat všem těm, kteří se velkou měrou podíleli na uskutečnění celého setkání se střední odbornou školou z italské Campanie u Neapole, bez jejichž pomoci by tento den ani zdaleka nevypadal tak jak se povedl. Velké díky patří Blance Ovesné, která se studenty prvního ročníku oboru Kuchař připravila skvělé pohoštění, paní Naňákové a kuchařskému týmu školy za výborný oběd a za umožnění stravování Italů ve školním zařízení, dále bych chtěla poděkovat paní Jaroslavě Stavinohové, která pomáhala s průvodcováním a starala se o to, co jsem opomněla, taky Kamilu Ptáčkovi, Jaroslavu Zikmundovi, Jaroslavě Pospíšilové, Ivě Dorňákové, Marcelce Valterové, Radku Souralovi, Ladislavu Tkáčovi, Pavlu Hrabinovi, paní Olze Kortové a všem, kteří se postarali o vše, co jen bylo možné. Chtěla bych také poděkovat všem mistrům na dílnách za to, že otevřeli svá pracoviště našim hostům a panu řediteli za umožnění tohoto výjimečného setkání, které uskutečnilo. Především ale patří velké díky našim studentům, kteří vykonali sami největší kus práce tím, jak příkladnými hostiteli a průvodci byli oni sami. Věřím, že nezůstanou pouze u tohoto setkání ale nabytých kontaktů a zkušeností využijí i jiným způsobem v dalším životě. Jsem pyšná na to, že smím učit tak schopné mladé lidi. Děkuji také všem těm, které jsem opomněla zmínit a kteří si alespoň malé díky zaslouží.

Popis dne:

Od příjezdu Italů v 11.00  až do jejich procítěného odjezdu v 17.00 se o Italské studenty starali především sami studenti naší školy. Jak pevně doufám, ověřili si, že jazyk anglický, pokud druhá strana tuto řeč aspoň trochu ovládá, opravdu funguje a není na škodu se jej učit. Naši studenti „průvodcovali“ své hosty po celém školním kampusu až do 12.30,  kdy začala hodina s prezentací naší kultury, našeho města, regionu, zvyků a tradic. Po této hodině následovala výměna informací o kultuře italské Campanie. Druhá hodina se odehrála ve stejném duchu a byla věnována druhé polovině studentů.

13.40 Oběd ve školní jídelně- svíčková, jak se zdá, jako pokrm zcela ohromila chuťové buňky Italů, kteří z výborného oběda zdáli se být poněkud vyděšení až šokovaní. Myslím, že zůstanou u špaget a pizzy.

14.30 Zamýšlená hodina se již nekonala z důvodu, že se Italové, kterým se program přizpůsoboval v průběhu celého dne, rozhodli objevovat město. Vyrazilo se tedy na náměstí k muzeu a informačnímu centru. Tímto chci poděkovat vedení muzea a paní průvodkyni, kteří nám zprostředkovali výklad historie města a umožnili vstup do Červeného domu zcela zdarma. Studenty nejvíce zaujalo ono pověstné korýtko, kterým jde z kuchyně nahlédnout přímo na ulici a kostým čerta vystaveného v patře, jinak se již všichni netrpělivě těšili na slíbené občerstvení.

16.00 K utužení přátelství a spojení mezi těmito dvěma tábory mladých lidí došlo v pivnici U Heblajna, kde pro nás byla připravena rezervace. Nutno dodat, že celý pobyt Italů u nás ve Valašských Kloboukách měl být zaměřen na poznávání české kultury, z které nemohly být vypuštěny ani ony podniky s českým pivem.

16.40 Odjezd Italů do Trenčína byl provázen bouřlivým srdceryvným loučením okořeněným přísliby dalšího pokračování navázaných přátelství o letních prázdninách, kdy se již asi 8 studentů rozhodlo postít a šetřit na vysněnou dovolenou u Neapole.

Věřím, že všichni ti, kteří se zúčastnili celé této akce, budou na hodiny strávené mluvením rukama i nohama ještě dlouho v dobrém vzpomínat a že zúročí navázaných kontaktů a vědomostí v budoucím životě.

Dagmar Běhunčíková