Přehled aktualit školního roku 2009/2010 dokončení

Závěrečné zkoušky žáků oboru Kuchař-číšník pro pohostinství praktická část červen 2010

 09.06.10

Žáci letos zkoušku skládali v rámci Národního projektu Ministerstva školství ČR - Nová závěrečná zkouška, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Trvání projektu je stanoveno na léta (2009 - 2012).

Lubomír Vaněk, Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Radomír Soural

 Ve dnech 8., 9. a 10. června 2010 konali žáci oboru Kuchař-číšník pro pohostinství praktickou část závěrečné zkoušky.

Písemná část proběhla již 1. června a všichni žáci ji úspěšně absolvovali.

Nyní měli před sebou druhou část - praktickou zkoušku.

Ta se skládala ze dvou částí, které konali žáci ve třech dnech.

První část obsahovala přípravu pokrmů a dále z individuálního úkonu např. flambování palačinek a ovoce, podávání káv, prezentování a otevírání různých druhů vín před hostem, míchání různých druhů salátů...

Druhou částí byla příprava slavnostní tabule na různá témata, která si záči předem vylosovali a k tomuto zádání předcházela detailní příprava v podobě scénáře. Pro letošní rok byla stanovena například tato témata:

- Slovácko - Jízda králů - Vlčnov 2010

- Den matek

- Mistrovství světa v kopané - JAR 2010

- Prezentace farmaceutické firmy

- Bylinková slavnost

- Svátek - Nový rok

- Martinské hody

- Zlatá svatba - 50 let společného života

- Setkání muzikantů v Lidečku

- Evropské unie

- Dožínky - poděkování za úrodu

a mnoho dalších...

Jak se to letos žákům podařilo - posuďte sami...

 

Lubomír Vaněk, Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Radomír Soural

den první...

den druhý...

den třetí...


Maturita 2010

 09.06.10

Maturitní zkoušky dvouletého denního nástavbového studia oboru Podnikání

Ing. Ivana Dorňáková

Měsíc květen je tradičně pro většinu studentů posledních ročníků ve znamení maturit.

Ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2010 proběhly ústní maturitní zkoušky i na naší škole. Letos maturovali studenti dvouletého nástavbového studia oboru Podnikání. Celkem přistoupilo k maturitním zkouškám 23 studentů, 19 studentů prospělo, z toho 3 s vyznamenáním, 4 neprospěli. Jako nejlepší studenti byli odměněni Petra Ovesná, Aneta Šenkeříková a Jiří Zádrapa.

Závěrečné slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v zasedací síni Městského úřadu.

Všem studentům přeje hodně úspěchů v dalších etapách života kolektiv učitelů SOU.

     

Ing. Ivana Dorňáková

 

praktická a ústní část

předávání maturitních vysvědčení

 

 


Závěrečné zkoušky oboru Kuchařské práce červen 2010

 

14.06.10

Mgr. Hana Vaculínová, Jana Diatlová, Mgr. Věra Topinková

se  konaly ve dnech od 1. – 11. 6. 2010, dne 1. června se konala písemná část závěrečné  zkoušky,  ve dnech 3. a 4. června vykonali žáci praktické zkoušky a v pátek 11. června  proběhla  ústní část závěrečné zkoušky.

Všichni žáci úspěšně zakončili studium  a obdrželi vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Přejeme všem úspěšný start do nového života!

Mgr. Hana Vaculínová, třídní učitelka; 

Jana Diatlová, učitelka odborného výcviku,

 Mgr. Věra Topinková

 


Ústní část ZUZ třídy 3.Bk oboru Kuchař-číšník pro pohostinství červen 2010

 

16.06.10

Luboš Vaněk, Bc. Blanka Ovesná, Bc. Marcela Valterová, Ing. Ivana Dorňáková, Mgr. Radomír Soural, předsedkyně komise Ing. Miroslava Žáčková

Ve středu 16. června 2010 zvládla třída 3.Bk ústní zkoušku oboru Kuchař číšník pro pohostinství se ctí.

Celkem ji konalo19 žáků. Všichni nakonec prospěli, dokonce Marie Drgová prospěla s vyznamenáním.

Navíc všichni obdrží certifikát v rámci projektu Nová závěrečná zkouška. Bližší - viz zde

Všem žákům za komisi zkoušejících blahopřeji.

Třídní učitel Mgr. Radomír Soural


Odborná exkurze Autotec a Autosalon Brno červen 2010

 

11.06.10

Ing. Kamil Ptáček

Ve čtvrtek 10 . 6. 2010 navštívili naši žáci 1.a 2.ročníků oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů odbornou exkurzi Autotec + Autosalon 2010 na BVV v Brně. Mohli zde zhlédnout nejmodernější autodiagnostiku od renomovaných výrobců, dále kompletní vybavení autoservisů, pneuservisů a myček vozidel. V rámci Autosalonu zde probíhala výstava osobních, užitkových a nákladních vozidel včetně autobusů. Velmi zajímavé byly ukázky sportovních vozidel a veteránů. Velký zájem žáků byl o simulační trenažér kokpitu závodního vozu na stánku Škoda-auto. Přínosné byly také různé promo akce vystavujících firem, na kterých se mohli zájemci seznámit s novými postupy a technologiemi v rámci opravárenství a diagnostiky.

 Ing. Kamil Ptáček

 


Předávání vysvědčení a výučních listů 3Bk Kuchař-číšník pro poh. červen 2010

 

17.06.10

Mgr. Radomír Soural

Tak na to čekali žáci 3 roky...

Předávání výučních listů, vysvědčení a certifikátů...

 Mgr. Radomír Soural


Závěrečné zkoušky aboru Automechanik červen 2010

 

17.06.10

Ing. Kamil Ptáček

 

Na naší škole úspěšně proběhly závěrečné zkoušky třetího ročníku učebního oboru Automechanik  a to v termínech 1. 6. 2010 písemná závěrečná zkouška, 7. a 8. 6. 2010 praktická závěrečná zkouška a 14. 6. 2010 ústní závěrečná zkouška. Žáci zkoušku vykonávali nově podle jednotného zadání z Národního ústavu odborného vzdělávání, v rámci projektu ESF Nová závěrečná zkouška. Ze 14 žáků 11 prospělo a 3 prospěli s vyznamenáním. Kromě výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce obdrželi absolventi také certifikát o vykonání Nové závěrečné zkoušky z NÚOV. Předseda zkušební komise Bc. Stanislav Žáček zhodnotil přípravu a průběh závěrečné zkoušky jako velmi dobré, na vysoké úrovni a stejně tak i ocenil vědomosti a znalosti žáků. Slavnostní ukončení a předání výučních listů proběhlo 17. 6. 2010.

Ing. Kamil Ptáček

 


Závěrečné zkoušky oboru Opravář zemědělských strojů červen 2010

 

18.06.10

Ing. Jaroslav Zikmund

Závěrečné zkoušky oboru Opravář zemědělských strojů začali písemnou zkouškou 1. 6. 2010, praktickou ve dnech 9. a 10. 6. 2010 a ústní zkouška proběhla 15. 6. 2010.

Žáci zkoušku vykonali podle jednotného zadání z Národního ústavu odborného vzdělávaní v rámci projektu ESF Nová závěrečná zkouška.

Ze 12 žáků 9 prospělo a 3 neprospěli. Na závěr předseda zkušební komise Ing. Petr Nečas zhodnotil přípravu a průběh závěrečné zkoušky, která dle jeho názoru byla připravena na vysoké úrovni.

Slavnostní předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů proběhlo 17. 6. 2010.

 

Ing. Jaroslav Zikmund

 


Pietní akt ve Smolině červen 2010

 

18.06.10

Ing. Ladislav Tkáč, Bc. Josef Kudela

Pietní akt ve Smolině.

 V pátek 18. června se ve Smolině u Valašských Klobouk uskutečnilo vzpomínkové setkání věnované místnímu rodáku Josefovi Valčíkovi. Byl jedním z členů skupiny, která v roce 1942 připravila a uskutečnila atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Mimo jiných zde vystoupil i náměstek ministra obrany František Padělek a valašskoklobucký farář Karel Janíček. Této akce se též zúčastnili žáci našeho SOU, kteří si tak připomněli tuto významnou údalost v našem regionu.

Ing. Tkáč Ladislav, Bc. Josef Kudela 

 


Exkurze historický mlýn Slopné červen 2010

 

21.06.10

Bc. Marcela Valterová, Bc. Blanka Ovesná

V polovině června se žáci prvních a druhých ročníků oboru Kuchař – číšník zúčastnili odborné exkurze ve Slopném, kde měli možnost vidět pravý starodávný mlýn. Pan Machů, který měl jako každý správný mlynář bílou čepici, nás už očekával a musím říct, že byl na nás krásně připraven. A co bylo k vidění? Výroba více druhů mouky – hladká, hrubá, extra, žitná…Shlédli jsme celý proces, od celých zrníček obilí, přes mletí mouky, čištění až po vyrobenou mouku, která se balila do velkých pytlů a byla připravena k prodeji.Obdiv získaly velké stroje, které mouku vyrábí. Od pana mlynáře jsme dostali na ochutnávku lázeňské oplatky, které se z jeho mouky vyrábí. Samozřejmě byly výborné a nikdo neodmítl. Tímto bych chtěla poděkovat panu Machů za čas, který si pro nás udělal a zároveň za vyčerpávající výklad a zajímavé vyprávění z historie mlýna. Exkurze se nám velmi líbila a ostatním doporučujeme!

 

                                                  Bc. Marcela Valterová, Bc. Blanka Ovesná

 


Sportovní den červen 2010

 

22.06.10

Bc. Marcela Valterová

Dne 22. 2. 2010 se uskutečnil sportovní den na koupališti v Bojkovicích, kterého se zúčastnili žáci celé školy SOU Valašské Klobouky a učitelé. I přes nevlídné počasí, které nás strašilo už týden předem, se nakonec umoudřilo a nepršelo. I když nebylo na koupání, i hned po příjezdu první odvážlivci skočili do vody. Žáci samozřejmě obdrželi titul odvážlivců a vyhráli v první disciplíně – v plavání.  

            A co takový sportovní den obnášel? Žáci se rozdělili do skupin, dle disciplín. Volejbal, kopaná, šipky, benbinton, petangue, skákání přes švihadlo, trampolína. Po krátké rozcvičce následovaly soutěže v každé kategorii. Účast byla velká. Největší zájem získaly šipky, do kterých se zapojili i učitelé. Další oblíbenou disciplínou byla kopaná na umělé trávě, na které se utkali tři družstva. Třetím v pořadí oblíbeným sportem bylo skákání na trampolíně, kde žáci soutěžili o nejhezčí, atletický skok. A výherci?

 

Kopaná na umělé trávě:

1.  místo (Zaoral Marek, Martin Trčka, Koleník Viktor, Sáblík Ondřej, Gargulák Radim)

2.  místo (Kocourek David, Bodlák Milan, Mikoláš David, Gregušiak Lubomír, Daněk Michal, Fojtík Radim)

3.  místo (Kocourek David, Zikmund Jaroslav…)

 

Nejlepší střelec:

1. Kocourek David (7 branek)

2. Bodlák Milan (7 branek)

 

Hod šipkami:

1.  místo (Janáč Jindřich) hozeno 135 b

 

Hod šipkami učitelé:

1. místo (  Ing. Iva Horňáková ) hozeno 169 b

 

Bedminton:

1. místo (Vladěna Pagáčová, Adam Makula)

 

Skok přes švihadlo:

1.místo (Vladěna Pagáčová)

 

Plavání > první odvážlivci:

1. Šárka Rajníková

2. Radek Šenkeřík

3. Antonín Janáč

4. Ramila Macků

 

Trampolína = atlet roku 2010:

1. místo (Josef Fojtík)

2. místo (Viktor Koleník)

3. místo (Martin František)

 

Žáci vyzkoušeli všechny disciplíny, měli možnost občerstvení, mohli se zúčastnit soutěží. Samozřejmě výherci byli náležitě oceněni cenami, které do soutěže věnovala paní Eva Rudolfová (textil Eva) a Zdeněk Ambroz (společnost Pepsi). Tímto bych jim chtěla zároveň poděkovat za podporu a radost, kterou žákům udělali.

     Po usilovném sportu následoval odpočinek  - obědová pausa, kde všichni nabrali síly zpáteční cestu domů. Vše se tedy vydařilo a už se těšíme na další sportovní den!

 

                            Bc. Marcela Valterová

 


Výlet do Ostrožské Nové Vsi červen 2010

 29.06.10

Ing. Jaroslava Pospíšilová, Dagmar Běhunčíková

Skoro celé druhé pololetí plánovali studenti prvního ročníku nástavbového studia oboru plánování svůj školní výlet na závěr roku. Až se konečně dočkali a odpoledne ve čtvrtek 17. 6. 2010 usedli do vlaku, který je odvezl vstříc dnům radosti a zaslouženého odpočinku a  zábavy.

     Cílem cesty byl kemp v Ostrožské Nové Vsi. Na pátek byla naplánována prohlídka zámku v Buchlovicích. Zámek ve stylu  italské barokní vily studenty zaujal nejen svou krásou, množstvím historického nábytku, obrazů, ale také výstavou hraček, která na zámku zrovna probíhala. V zámeckém parku pak svou nádheru  ukazovalo 25 pávů, kteří si své krásné peří neustále načechrávali. Po prohlídce zámeckého parku, který se snad ani nedal celý projít, si výletníci pochutnali na vypečeném selátku s knedlíkem a se zelím.

     Všechen svůj další volný čas věnovali studenti jízdě na kolečkových bruslích, volejbalu a hlavně koupání v nedalekém přírodním koupališti. I přes pár kapek, které spadly, byla voda teplá a lákala ke koupání.

     Večery byly u táboráku, špekáčků a kytaře velmi příjemné a nikomu se nechtělo jít spát. Studenti tak měli skvělou příležitost více se poznat, navázat hlubší kamarádství a přátelství a vytvořit si spoustu neopakovatelných a nezapomenutelných zážitků, na které budou jistě dlouho a rádi vzpomínat.

     Ráda bych jim touto cestou poděkovala za jejich přístup a velice pěkné chování během celého výletu.

Ing. Jaroslava Pospíšilová, třídní učitelka,

       Dagmar Běhunčíková

 


Poděkování od žáků

29.06.10

Rádi bychom za celou naši školu poděkovali  paní učitelce Bc. Marcele Valterové za zábavný a vtipný den, který pro nás žáky (a myslíme si, že i pro učitele) připravila.

Studenti nástavbového studia Podnikání 1.Nde

 

 

 

Exkurze do mlýna č. 2

 

29.06.10

Mgr. Věra Topinková, Bc. Anna Bartošová, Bc. Anna Satinová

Dne 24. 6. 2010 se žáci učebního oboru Kuchařské práce a Pečovatelské práce zúčastnili exkurze do Uměleckého válcového mlýna ve Slopném. Ve mlýně nás přivítal jeho majitel a zároveň i jeho „mlynář“ pan Ing. Zdeněk Machů. Provedl nás celým mlýnem a podrobně seznámil s celým výrobním postupem mletí pšenice, ukázal nám cestu od zrna k mouce. Mohli jsme vidět nejen krásnou historickou dřevěnou stavbu mlýna, jehož historie se datuje od roku 1914, ale i celou technologii mletí. Jedná se mlýn periodický, který je vybaven mlecími stolicemi o  délce 170cm, čistírnou, loupačkou, zásobníky obilí o objemu 60t, zásobníky mouky o objemu 24t. V moukou provoněném mlýně si člověk uvědomí, kolik lidské práce je ukryto v každém rohlíku.

Z exkurze si žáci mohli odnést nejen poznatky o výrobě mouky, ale i příklad, jak se má pečovat o rodinné dědictví. Čerstvě namletou mouku jsme si zde mohli i koupit.

 

            Mgr. Věra Topinková, Bc. Anna Bartošová, Bc. Anna Satinová

 


Turnaj v malé kopané a kuželkách ped. pracovníků červen 2010

 

29.06.10

Mgr. Radomír Soural, Mgr. Pavel Hrabina

Stalo se již tradicí, že na konci června pořádá odborová organizace ve spolupráci s naší školou mezinárodní turnaj pracovníků škol regionu v malé kopané a ruských kuželkách.

Letošní ročník poznamenalo nevlídné počasí, ale jinak se akce jako již pravidelně vydařila.

Všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci tohoto podniku je třeba poděkovat.

Výsledky:

Malá kopaná:

1. ZŠ Valašské Klobouky

2. ZŠ Brumov-Bylnice

3. SOŠ Pruské

4. SOU Valašské Klobouky

Ruské kuželky:

1. Lvice - ZŠ Val. Klobouky

2. Kočičky - SOU Val. Klobouky

3. Ivi -  ZŠ Val. Klobouky 2

 

Mgr. Radomír Soural