Přehled aktualit školního roku 2009/2010 část 3

 Domov mládeže, Internát a KamPak? duben 2010

KamPak? – nízkoprahové zařízení Slavičín.

Na úvod je třeba několika větami osvětlit činnost výše zmíněného zařízení. NZDM KamPak? působí na poli prevence sociálně – patologických jevů vyskytujících se mezi mládeží od 15 do 26 let. Koncepce činnosti NZDM KamPak? je postavena na smysluplných volnočasových aktivitách a základních principech nízkoprahovosti – tedy anonymitě a vzájemné důvěře mezi pracovníky a mládeží. Nízkoprahové zařízení je ale také bezplatnou poradenskou institucí, ve které působí kvalifikovaní odborníci.

Spolupráce DM a Internátu s tímto zařízením byla navázána v říjnu 2009. Setkání pracovníků KamPak?  a ubytovaných žáků probíhá v předem domluvených termínech. Společná ale i individuální setkání jsou různě zaměřená a vždy na nějaké téma.

Témata, kterým se pracovníci nízkoprahového zařízení KamPak? věnovali:

- oblast mezilidských vztahů – vztahy k autoritám a porušování pravidel, vztahy k rodičům, partnerský vztah – jeho kvality, význam,  láska v životě člověka

- hodnoty a postoje v životě člověka - poznávání hodnot, vlastní hodnoty každého jedince, reflexe chování lidí v určitých životních situacích

- muži a ženy – poznávání osobnosti a charakteristiky obou pohlaví, jejich specifika, zájmy, záliby, pozitivní a negativní vlastnosti

- oblast závislosti – zatím jsme dospěli k tématu drogová závislost – a to formou „horké židle“ (položení kterékoliv otázky na téma drogy a její následné zodpovězení)

- informace o nízkoprahovém zařízení KamPak? Slavičín, jeho službách, kontaktních údajích, atd. www.kampak-slavicin.cz

 
       Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci ředitelce Mgr. Filákové, Mgr Droščákovi a velký dík patří také Kristýně Dvořákové za všestrannou pomoc.
 
 
Za DM a Internát Bc. Čechová Ludmila


 Březen - měsíc knihy 2010

Březen je mezi čtenářskou obcí znám jako měsíc knihy. Studenti 2.CD  denního nástavbového studia si pro spolužáky připravili  výuky předmětu německého  jazyka  prezentaci o dílech známých německých autorů.  Svou přenášku doplnili  ukázkami  titulů a malým soutěžním  kvízem, který si  žáci prakticky vyzkoušeli. Kvíz byl zaměřen na spisovatele, jejich život a tvorbu. Z velikánů byli uváděni především Johan Wolfgang Goethe, Friedrich  Schiller, Bertolt Brecht, Franz Kafka.

 V závěru projektové výuky byl promítnut film „Na západní  frontě  klid“ spisovatele  Erich Mario Remarqua.

 Prezentace, kterou žáci sestavili je na tomto odkazu

 Jarmila Stavinohová


 

Den Země 2010 na SOU

Žáci a studenti na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky si připomněli dubnový  Den Země. Na besedu k tomuto dni si pozvali bývalého učitele SOU, pana Mgr. Miroslav Janíka, nyní vedoucího ZO ČSOP Valašské Klobouky.  

Diskutovalo se o přírodě, podmínkách života na Zemi, křehkém postavení naší planety ve vesmíru.  Mluvilo se o ekologii a životním prostředí pro udržitelný život člověka na Zemi. S žáky v oboru automechanik byly probírány otázky vlivu automobilového průmyslu na přírodu a možnosti, jak zmírnit vliv emisí na životní prostředí. V závěru zdůraznil pan Janík, že dnešnímu člověku by neměla stačit pouze touha po komfortním životě s využitím nejnovějších technologií a technických zařízení, ale člověk by měl ocenit kvalitu prožívání svého života, sociálně bezpečný život, estetické vnímání svého okolí a zdravou, čistou přírodu.

Jarmila Stavinohová, třídní učitelka třídy 2.Aa obor Automechanik

 

 


Nové ochranné mříže do tělocvičny 2010

V rámci praktického vyučování se žáci prvního ročníku oborů opravář zemědělských strojů    a zámečnické práce ve stavebnictví zúčastnili  pod vedením učitelů odborného výcviku výroby a montáže nových ochranných mříží do školní tělocvičny. Zábrany jsou instalovány proti rozbití oken při míčových hrách při tělocviku i volném čase. Při této činnosti si žáci osvojili dovednosti zámečnických prací,které využijí i při svém dalším uplatnění.

 
Radim Valčík

František Matůš


Rekonstrukce sociálního zařízení na domově mládeže a internátě 2010

 

Od 21. 6. do 20.  8.  2010 bude na Domově mládeže a Internátu   SOU Valašské Klobouky ve druhém a třetím podlaží probíhat rekonstrukce sociálního zařízení. Stavbu bude provádět firma  INSTOP Slavičín s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Předmětná stavba řeší stavební úpravy sociálního zařízení v objektu s kapacitou 35 ubytovaných v každém podlaží.  Stávající prostory jsou už nevyhovující jak z hlediska kvalitního a estetického – opotřebované používáním, tak z hlediska hygienického – neodpovídá požadavkům současné vyhlášky. Lhůta k provedení a odstranění nedostatků, které nesplňuje hygienické požadavky dle předpisů byla prodloužena Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje  do 31. 12. 2010.

Předmětem stavebních úprav bude odstranění všech stávajících příček, rozvodů vody a kanalizace, sanitárního zařízení, vybourání podlah a nahrazení novými příčkami, rozvody vody a kanalizace včetně provedení nových povrchových úprav – obkladů, dlažeb, omítek, maleb a výplní otvorů. Dále dojde k odstranění starých oken, dozdění, montáž nových a osazení prostor novým sanitárním zařízením a vzduchotechnikou. Při provádění se nebude zasahovat do nosných konstrukcí a nebude se měnit vzhled objektu.

Kromě rekonstrukce stávajícího zařízení bude v každém podlaží nově vybudováno sociální zařízení pro vychovatele, kuchyňky  a ve 2. podlaží bude nově zřízeno sociální zařízení pro invalidy. Na tuto akci bylo vyčleněno 1,6 mil. Kč z investičního fondu školy.

Z tohoto důvodu vyhlašuje ředitel školy Mgr. Přemysl Jaroš pro žáky na dny 29.6 a 30. 6. 2010  ředitelské volno, žáci dostanou vysvědčení již 28. června 2010, čímž si o dva dny prodlouží hlavní prázdniny.

 Bc. Libor Kostka


 

Sportovní den žáků SOU Val. Klobouky a SOŠ Pruské 2010

Éra společného státu Čechů a Slováků je sice pryč, ale vzájemné vazby nelze zpřetrhat. Je tomu již 16 let co SOU Valašské Klobouky navázalo družbu s SOŠ Pruské. Každoročně se mezi školami konají sportovní akce a v úterý 4.5.2010 jsme letos konečně nasedli do autobusu a odjeli směr Pruské, kde mezi sebou soutěžili chlapci a děvčata v různých sportovních disciplínách.

Našim se podařilo zvítězit v malé kopané, volejbalu, stolním tenisu a to nám stačilo k celkovému vítězství.

Ale nejen sport a setkání studentů tvoří náplň naší družby. V pravidelných intervalech se setkávají také pedagogické sbory obou škol. V rámci těchto setkání si pedagogové předávají zkušenosti, které jim pak pomáhají v jejich práci přímo v hodinách.

 

Mgr. Pavel Hrabina

Mgr. Radomír Soural

 


Exkurze Kam po vyučení květen 2010

Kam po vyučení?

Dne 7. 5. 2010 žáci učebního oboru Pečovatelské práce navštívili Dům s pečovatelskou službou a Charitu ve Valašských Kloboukách. Žáci se informovali o práci pečovatelek u klientů, kteří jsou v domácí péči, i o práci u klientů, kteří jsou obyvateli Domova s pečovatelskou službou. Žáci si prohlédli prostory, kde pečovatelky vykonávají práce pro klienty, to je koupelnu s hydraulickou stoličkou, prádelnu a žehlírnu prádla. Na rampě u kuchyně sledovali přípravu na rozvoz obědů.  Informace o práci Charity žákům ochotně poskytla její vedoucí, paní Helena Soukupová.

Mgr. Věra Topinková, Bc. Anna Satinová, Bc. Pavla Šuráňová


Pro radost klientů Domova pro seniory v Loučce květen 2010

Žáci učebního oboru Pečovatelské práce vykonávají praxi v Domově pro seniory v Loučce.

Ve spolupráci s ošetřujícím personálem jsme se dohodli, že pro zpříjemnění a zpestření prostředí, žáci 1. ročníku vyrobí klientům veselé polštářky. Personál ocenil práci žáků a klientům se polštářky moc líbily.

 
Bc. Satinová Anna


Turnaj v nohejbalu Kelč květen 2010

Získali jsme zlato!

Dne 27. 4. 2010 se naši žáci zúčastnili tradičního turnaje v nohejbalu pořádaného Odborným učilištěm Kelč.

Školu reprezentovali žáci:

 Dušan Dočár, Martin Novotný, Patrik Haničák a Tomáš Steckmeier.

Hrálo se systémem ,,každý s každým“. Družstvo naší školy skončilo na 1.místě a přivezlo si na jeden rok putovní pohár. Jako vítěz turnaje sehrálo exhibiční zápas s družstvem, které bylo složeno ze členů sportovního zájmového sdružení místního oddělení Policie ČR Valašské Meziříčí. Po velmi vyrovnaném boji nás porazil soupeř tím nejtěsnějším poměrem 10:9. Obhájit tento pohár se pokusíme opět za rok!!!        

  Gratulujeme!

           Josef Kudela

 


5. ročník Májového turnaje v malé kopané Klečůvka květen 2010

Opět jsme přivezli medaili!

Ve čtvrtek 6. 5. 2010  na půdě  základní školy v Želechovicích jsme hájili barvy naší školy a snažili se o co nej… výsledky.

Reprezentovali nás:

Milan Bodlák, Dušan Dočár, Tomáš Jurča, Marek Holba,  David Kocourek,

Dušan Haz, Martin Novotný, Martin Řepka

Tohoto turnaje se zúčastnilo osm družstev z různých typů středních škol. To, že turnaj nebude jednoduchý jsme poznali hned v prvním zápase naší skupiny. Toto klopýtnutí jsme ale napravili v dalších utkáních. V zápase o první místo ve skupině jsme vedli 3:2. Nešťastný gól v poslední minutě  nás remízou 3:3 posunul na druhé místo ve skupině. V boji o 3. a 4. místo jsme vítězstvím 5:2  nad SOŠ Holešov  přivezli bronz. Náš brankář Milan Bodlák byl odbornou porotou vyhlášen  nejlepším brankářem tohoto turnaje.

Gratulujeme!!!

           Všem patří velký dík!!!

        Josef  Kudela   


Zahraniční mobilita a žáci SOU v Německu a Francii květen 2010

Zahraniční mobilita - Francie, Německo - žáci SOU Valašské Klobouky oboru Mechanik silničních motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů

V polovině května 2010 se naši úspěšní reprezentanti v krajském kole projektu“ Hledáme mladé technické talenty“ zúčastnili zahraniční mobility ve  francouzských a německých automobilových továrnách, odborných školách a továrních muzeích

Továrna Peugeot v městě Sochaux u hranic se Švýcarskem

Zde jsme dostaly slušivé oranžové bezpečnostní vesty a vstoupily do továrny firmy Peugeot, která chrlí dnes v době “krize“ denně 1800 automobilů. Nyní zaměstnává 12 000 zaměstnanců. Z toho je ve vývoji 4300 zaměstnanců. Ve Francii je 6 těchto automobilek  společnosti  Peugeot- Citroen. Viděli jsme lisovnu, válcovnu, linky na kompletování dílů. Rozloha továrny je 25 ha

Belfort , zde byli hoši ubytováni prohlédli si historické město, citadelu, rozsáhlé opevnění a nasáli atmosféru Alsaska

Alsasko, příhraniční region s hranicí Německa, vede zde dlouhá vinná stezka

Colmar, historické městečko z 16. století, s typickými hrázděnými domy ( uprostřed vinné stezky )

Reguirque, uprostřed vinic, s rozsáhlými historickými vinnými sklepy a středověkým hradem , jehož prohlídka byla velkým zážitkem

Circuit Peugeot v Mulhouse – oficiální závodní dráha společnosti Peugeot, asi největší zážitek pro kluky, kde si vyzkoušeli své dovednosti, umění i sílu vozidel na bezpečné, ale velmi rychlé závodní dráze

Munster v horách – soukromá farma na výrobu sýrů,  prohlídka s ochutnávkou a předvedením celé výroby sýrů

Bugatti, Střední odborná škola v městě Mulhouse, další obrovský odborný zážitek ve specializovaném státním učilišti, kde např.karosárna zabírá plochou rozlohy cca plochu většího hřiště. Samozřejmostí jsou zde další části školy – výuka řízení kamionů, lakovna, hala pro automechaniky, výuka rallye  jezdců…vše s nejmodernějšími vozy.Večer jsou všichni tak unaveni, že na prohlídku učeben již není ani síla

Stutgart, Německo – muzeum firmy Mercedes, pokud si plánujete prohlídku na půl dne, tak uděláte dobře. Expozice je tak rozsáhlá, že doporučuji po cca 2 hodinách přerušit – najíst se a minimálně další 2 hodiny pokračovat. I tak vše nestíháte vnímat a uvidět. Další expozice jsou ve sklenících, vedlejších halách tohoto průmyslového gigantu. Obří výtah Vás vyveze do 5. Patra. Pak krouživě scházíte dolů zataženi do historie i současnosti firmy Mercedes

Norimberk, historické město s krásným historickým jádrem

To je částečný výčet aktivit, které naši žáci navštívili v rámci zahraniční mobility – pokud se dobře umístí na předních místech při reprezentaci v našich učebních oborech Mechanik silničních motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů

Stojí za to se na našem Středním odborném učilišti Valašské Klobouky  těmto oborům vyučit. Je to ve zkratce jedna z aktivit, která se našim žákům v rámci studia u nás nabízí

Zaznamenal: Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel


Exkurze Troška historie Olomouc květen 2010

TROŠKU HISTORIE

 

     Ani pochmurné počasí, které panovalo ve čtvrtek 6. května 2010, neodradilo první nástavbovou třídu oboru Podnikání od poznávací a dějepisné exkurze do Olomouce.

 

     První zmínky o Olomouci se datují již od roku 1017, kdy byla Morava připojena k českému Přemyslovskému státu. A proto průvodcem Olomouce a její historie byl odborník na slovo vzatý, doktor filosofie pan Arnošt Skoupý, který přednáší na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

     Cesta začala v chrámu sv. Václava, který je krásnou dominantou města a jeho jižní věž je nejvyšší kostelní věží na Moravě (100,65m). Dále pokračovala ke dvoru univerzity Palackého, kde si studenti prohlédli budovy filozofické a pedagogické fakulty. Krátká zastávka patřila také kapli sv. Jana Sankandera, kde zvláště hochy nejvíce zaujal mučící nástroj, kterým byl sv. Jan Sankander umučen. Krásným zážitkem byla také návštěva barokního kostela sv. Michala, kterému světlo procházející do kostela trojicí jeho kopulí, dodává zvláštní magický nádech. Celé putování historickou Olomoucí bylo zakončeno na náměstí u olomouckého orloje.

     Ještě jednou touto cestou děkujeme panu profesoru Skoupému za pěkný a vyčerpávající výklad.

     Zakončení celé exkurze bylo v nejvyšší olomoucké budově, kde z jejího osmnáctého patra je Olomouc jako na dlani. A oběd s výhledem na Svatý Kopeček chutná výtečně.

     Věříme, že exkurze nebyla pro studenty jen povinností, ale také rozšířením jejich vědomostí a bude i milou vzpomínkou.


Mgr. Olga Kortová, Ing. Jaroslava Pospíšilová

 


Odborná exkurze Luhačovice a Bojkovice květen 2010

Odborná exkurze

 

            Začátkem května se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili odborné exkurze v Luhačovicích a Bojkovicích. Exkurze byla určena pro žáky oboru Kuchař-Číšník. Nejdříve jsme navštívili krásné lázeňské městečko Luhačovice, kde jsme shlédli provoz hotelu Niva a její vnější zákoutí (Niva I., Niva II, Koliba u Černého psa). A co bylo k vidění? Provoz celé kuchyně, studená přípravna pokrmů, prohlídka pokojů na hotelu, prostory lázeňských procedur, bazény, a krásný výhled z hotelu Niva, na celé Luhačovice. Samozřejmě nesmíme opomenout svačinku, kterou jsme od pana provozovatele hotelu Niva dostali jako pozornost. Občerstvení bylo zároveň posílením, po vyčerpávající a přínosné přednášce.

Po krátkém odpočinku v hotelové jídelně jsme dále pokračovali v naší prohlídce. Zamířili jsme do Bojkovic, kde jsme viděli vnitřní provoz restaurace Tis. Paní majitelka se nám velmi věnovala a pro zaujetí žáků si připravila i malé překvapení. Slavnostně založené tabule, kde žáci hledali předem připravené chyby. A našli! Dále jsme shlédli vybavení kuchyně ( údržba a provoz konvektomatu, obsluha horkovzdušné trouby…) V restauraci Tis  na nás čekal i oběd, o čtyřech chodech – od předkrmu (Plněné rajče se žloutkovou fáší) až po dezert (Domácí závin). Po výborném obědě jsme se doslova  „ dokutáleli“  k autobusu a hurá domů. Tímto bych chtěla poděkovat panu Janáčovi z hotelu NIVA a paní majitelce restaurace TIS, za ochotu a čas, který si pro nás udělali.

 

                        Bc. Marcela Valterová, Bc.Blanka Ovesná


Přednáška Jak pečovat o svou pleť a celé tělo květen 2010

Přednáška Jak pečovat o svou pleť a celé tělo?

… na tuto otázku dostaly odpověď žákyně 3. ročníku, oboru Pečovatelské práce, od odbornic ve svém oboru, kadeřnice Natálie Šírové, která seznámila děvčata s péčí o vlasy a předvedla jim přípravky na úpravu vlasů, kosmetička Pavla Poláchová je seznámila s různými typy pleti a péčí o ni, předvedla na děvčatech možnosti líčení  a Marcela Kramářová jim předvedla kosmetické přípravky na ošetření celého těla.

Přednáška  žákyně velmi zaujala a v diskusi  se zajímaly o výrobky a metody péče o pleť, tělo a vlasy. Doufáme, že tato přednáška bude přínosem nejen pro ně, ale zejména pro jejich budoucí povolání, ve kterém budou pečovat o klienty v různých sociálních zařízeních.

Mgr. Hana Vaculínová, Bc. Pavla Šuráňová


Významné ocenění školy za přípravu jehněčího masa květen 2010

Střední odborné učiliště získalo další významné ocenění za přípravu jehněčího masa

Žáci SOU Valašské Klobouky učebního oboru Kuchař – číšník se během výuky mohou specializovat i na kulinářské výrobky z jehněčího masa. 

Nositelem myšlenky, propagátorem, ale hlavně tvůrcem „kulinářských zázraků“ z jehněčího masa je náš učitel odborného výcviku pan Lubomír Vaněk. 

V květnu získalo SOU Valašské Klobouky v rámci soutěže Perla Zlínska dokonce Cenu ředitele Krajské agentury pro zemědělství a venkov. Tímto uznáním byl ohodnocen soubor výrobků z jehněčího masa. Je to již 3. významné ocenění v této opomíjené kategorii i v našem kulinářství, které se naše SOU - pod vedením učitele odborného výcviku oboru Kuchař-číšník pana Vaňka - snaží vrátit na jídelní stoly. Navazuje tak ale i na tradici našich předků na Valašsku. Je radost sledovat nové, ale i tradiční možnosti při zpracování tohoto druhu  masa. 

Myšlenka je  podporována též ze strany SOU zemědělského v Rožnově p.Radhoštěm, Agrární komory a hejtmana Zlínského kraje. 

Spolupráce s Rožnovským SOU zemědělským je dlouhodobá a chceme v ní pokračovat a prohlubovat ji. Například vzájemnými odbornými stážemi učitelů odborného výcviku. Další fází je dostat tuto myšlenku do podvědomí našich žáků, naučit je jehněčí zpracovávat, používat při své další profesní práci. Zvláštní fází je propagace mezi podnikatelskými subjekty v okolí Valašských Klobouk. A to jak firem zpracovatelských, i distribuujících. V tomto duchu na našem SOU Valašské Klobouky proběhne dne 17. 6. 2010 velká akce pod záštitou Hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a SOU zemědělského Rožnova p. Radhoštěm.

                                         Cena ředitele

                                         Pamětní list Jehněčí kyselica

                                         Certifikat Perla Zlínska                        

                                                                       Mgr. Přemysl Jaroš

                                                                       ředitel SOU Valašské Klobouky


Naši žáci na přehlídce Integrovaného záchranného systému červen 2010

Naši žáci zúčastnili akce  nazvané "Den s Integrovaným záchranným systémem", která proběhla na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách.

 

Celé dopoledne patřilo představení všech základních složek nejen záchrannému integrovaného systému, ale také některým zvláštním útvarům.

Kromě policistů, hasičů, záchranářů a vojáků se představily speciální týmy pyrotechniků, potápěčů, kynologů, hipologů, vojenských policistů, tankistů nebo vojáků z průzkumného praporu. Akci doplnily ukázky jejich zásahové a výcvikové činnosti, k vidění byla veškerá výstroj, výzbroj a technika.

 

Praktické ukázky: 

- policejní oddíl při zadržení pachatele s ukázkou výcviku policejních služebních psů

- lékařská služba - záchranáři - první pomoc, měření krevního tlaku, obvazová technika, ...

- lezecký tým - dvaačtyřicetimetrový hasičský žebřík - slaňování,

- vojáci - moderní tank T72  s umožněním jeho prohlídky

- jízdní policie se dvěma koňmi.

- průzkumný prapor z Prostějova se svýmy armádními Land Rovery

- ukázky pyrotechniky, potápěčů, zásahových motocyklů, sněžných skůtrů a vozidel 

      Dopravního inspektorátu Zlín

- zdravotníci místního Červeného kříže

 


Světový běh harmonie červen 2010

 

Naši žáci se  4. 6. 2010 zúčastnili štafetového běhu harmonie. 

World Harmony Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – přátelství, porozumění a harmonii. Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli a poslat jí dál do celého světa.

World Harmony Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy, který službě ideálům světové harmonie věnoval většinu svého života. Svou životní filozofií a dílem inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur k toleranci, porozumění a spolupráci. Za své neúnavné úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenění.

Mgr. Pavel Hrabina


Exkurze Halenkov červen 2010

 04.06.10

V rámci svého oboru Podnikání žáci navštívili provozy soukromé firmy Toptex aTopstone v Halenkově.

Studenti prvního ročníku nástavbového studia oboru podnikání se ve čtvrtek 3. 6. 2010 zúčastnili exkurze do soukromé firmy Toptex a Topstone v Halenkově. Firma Toptex vyrábí a prodává pletací příze a firma Topstone se zabývá povrchovou úpravou teras, schodišť, bazénů, altánků apod.

Po celou dobu exkurze se studentům věnovali majitelé firmy a podali jim zasvěcený výklad o podnikání, o jeho výhodách a úskalích, o účetnictví a hlavně o výrobě, distribuci, internetovém obchodě a marketingu.Také si mohli studenti (zvlášť zajímavé to bylo pro hochy) prohlédnout stroje, které majitel a zakladatel firmy sám vymyslel a sestrojil.

Exkurze byla úspěšně zakončena obědem v místním penzionu a studenti cestou domů měli čas přemýšlet o tom, jak si sami jednoho dne založí vlastní firmu.

      Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková


Celostátní soutěž Malířské a natěračské práce duben 2010

 

07.06.10

Nejlepší umístění našeho žáka bylo krásné 6. místo Patrika Haničáka

 Tato soutěž se konala na Odborném učilišti Brno, Lomená a trvala dva dny.

Bývá vždy 1x ročně v měsíci dubnu. Zúčastnilo se jí 35 žáků v malířských dovednostech.

Zde uspěl náš žák 2. ročníku  - získal krásné šesté místo.

 Bc. Karel Novosad

  


Závěrečné zkoušky žáků oboru Malířské a nat. práce červen 2010

 07.06.10

Proběhly ve dnech 2. - 3. června 2010

 Zkoušky vykonávali tito žáci:  Radek Valčík a Jan Doležálek.

Jejich úkolem bylo barevné vymalování naší tělocvičny a natření konstrukce i odrazových desek na košíkovou . V průběhu zkoušky si vedli velmi dobře a ve zkoušce uspěli. Průběh prací dokumentuje přiložená fotogalerie

 Bc. Karel Novosad