Přehled aktualit školního roku 2009/2010 část 2

 

Exkurze do výrobního družstva Důbrava 2010

 

Dne 25. 3. 2010 navštívily žákyně 3. ročníku oboru Pečovatelské práce chemickou provozovnu výrobního družstva Důbrava, zabývající se výrobou bytové chemie a kosmetiky. Žákyně byly nejprve seznámeny s širokým sortimentem výrobků. Poté následovala prohlídka výrobních hal zabývajících se výrobou pracích, namáčecích a bělících přípravků, dále čistících a leštících přípravků řady Brela. Poslední část byla věnována kosmetickým výrobkům z Henny a výrobkům z Mrtvého moře. Tato část zaujala žákyně nejvíce.

Školní exkurze byla zajímavá a přispěla tak k obohacení výuky předmětu technologie.

  Bc. Pavla Šuráňová

 


 

Exkurze u HZS Valašské Klobouky 2010

Ubytovaní žáci naší školy navštívili 23. března stanici hasičů ve Valašských Kloboukách.

Na místě se nás ujal velitel stanice npor. Jiří Ovesný Bc.  a další členové jednotky profesionálních hasičů. Seznámili jsme se s hasičskou technikou a veškerým vybavením. Mohli jsme si prohlédnout auta, vyzkoušet oblečení a důležitou výzbroj (dýchací přístroj, helmy, pásy apod.), která je nutná při zásahu.

Měli jsme možnost nahlédnout do výcvikového centra s protiplynovým polygonem. Jedná se o komplexní technologický systém pro výcvik hasičů v dýchací technice a ochranných oblecích.

Na závěr exkurze jsme shlédli některé zásahy HZS Valašské Klobouky formou videoprezentace (požáry, autonehody, zaplavené byty, havárie na stavbách, záchrana osob, ale také zvířat, atd.).

 Děkujeme za chvíle plné nových informací o práci hasičů.

                  Bc. Ludmila Čechová

 


 

Den učitelů 2010

 

Ke Dni učitelů dostali pedagogové od studentů odměnu

 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Netradičně se rozhodli oslavit Den učitelů, který připadá na 28. březen, studenti nástavbového studia valašskoklobouckého Středního odborného učiliště. Připravili den netradiční výuky. Rozsáhlá akce byla věnována učitelům jako odměna za jejich práci, zúčastnili se jí spolu se všemi žáky učebních oborů.

„Prezentaci si připravili studující nástavbového oboru Podnikání. Podnětem pro tuto akci byly seminární práce  ve výuce dějepisu, ve kterých mapovali historii své specializace.Tato akce umožnila předvést zajímavosti a dějiny svého oboru, představit je pedagogům a spolužákům z ostatních zaměření.

Mgr. Olga Kortová 


Lidové tradice a zvyky 2010

Lidové tradice a zvyky

…blíží se svátky jara, Velikonoce, se kterými jsou spjaty určité tradice a zvyky, proto jsme se ve čtvrtek 24. 3. 2010 sešli v Pivečkově dřevěnici ve Valašských Kloboukách, abychom si společně se žáky a učiteli naší školy,  ředitelkou Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně,  paní Boženou Filákovou a pracovnicí Charity ve Slavičíně paní Bartošovou připomněli  „jak to dělali naši staříčci“, když se blížily svátky velikonoční.

            Kluci se učili plést pomlázky, někteří se společně s děvčaty pustili do výzdoby vajíček, část děvčat šila kuřátka a pletla košíky.  Fantazii se meze nekladly, a tak některá vajíčka byla opravdu originální. „Tatary“ se chlapcům povedly.

Uchování starých zvyků a tradic je i součástí plánu EVVO naší školy. Posezení v dřevěnici bylo příjemné a rádi budeme i nadále s Nadací Jana Pivečky spolupracovat při dalších akcích.

Mgr. Hana Vaculínová, Bc. Pavla Šuráňová, Bc. Anna Satinová, Bc. Josef Kudela


 

Velikonoce na našem učilišti 2010

Také žáci třetího ročníku kuchařských prací přivítali 31.3 v rámci laboratorních prací, příchod svátků jara pečením velikonočního beránka a výzdobou cvičné kuchyňky.

Můžete se podívat jak se nám vše povedlo a ještě k tomu žáci zvládali praktickou přípravu  na  závěrečné zkoušky.

 

Jana Diatlová

 


Odborný seminář Škoda-Bosch-Scania 2010

Ve čtvrtek 1.4.2010 proběhl na Scania Czech Republik s.r.o. ve Vizovicích odborný seminář určený pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku. Naši školu zastupovali Ing. Kamil Ptáček a Bc. Stanislav Tomeček.

Školení proběhlo v rámci projektu Škoda – Bosch – Scania a bylo zaměřeno na nové moderní trendy v automobilní diagnostice používané firmou Scania u nákladních vozidel a autobusů. Hlavní pozornost byla upřena na komunikaci diagnostického zařízení s řídícími jednotkami na vozidle a to včetně vyhledávání závad a on-line spojení s centrálou Scania ve Švédsku.

Seminář byl výborně organizačně i odborně připraven. Účastníci získali nejen nové poznatky, ale i výukové materiály, které použijí při odborné výuce diagnostiky u automechaniků i opravářů.

 

Ing. Kamil Ptáček, Bc. Stanislav Tomeček


 

Diagnostika motorových vozidel 2010

 

V úterý 6. 4. 2010 se na SOU ve Valašských Kloboukách v dílně oprav motorových vozidel  uskutečnila přednáška na téma „Diagnostika motorových vozidel“. Přednášku vedl Miroslav Křupala z pražské firmy e4t electronics for transportation s.r.o., která se zabývá vývojem elektroniky, diagnostikou motorových vozidel a spolupracuje taky s automobilkou Škoda.

Přednášky se zúčastnili žáci 2.a 3. ročníku oboru automechanik. Diagnostický tester byl předveden na přistaveném vozu Škoda Octavia a žáci mohli konkrétně vidět jak se navazuje komunikace s řídícími a jak se vyhledávají závady.

 Přednáška byla velmi poučná a škola se těší na další spolupráci s firmou e4t electronics for

transportation.

 
Bc. Stanislav Tomeček

 


 

Soutěž Hledáme mladé technické talenty obory OZS (2010)

V měsíci březnu se  žáci oboru Opravář zemědělských strojů, vítězové místního kola , zůčastnili krajského kola  soutěže "Hledáme  mladé technické talenty" konané na SOU v Uherském Brodě kde se umístnili na hezkém třetím místě.

 

 

                                                        Učitelé odborného výcviku Vladimír Salvet  a Jan Janáč.

 


 

Další vzdělávání učitelů 2010

Ve dnech 27. – 28. března 2010 jsme se jako učitelé odborných předmětů zúčastnili specializovaného víkendového semináře s výukou angličtiny. Jazykový seminář se uskutečnil v novém wellness hotelu Kopanice v Žítkové.

Po slavnostním zahájení jsme byli všichni testíkem rozděleni do čtyř skupin. Hned nám bylo jasné, že nic nebude zadarmo. Naši skupinu, která byla zaměřena na obor Gastronomie, vyučovala rodilá Gruzínka. Překvapila nás ale svou perfektní češtinou a samozřejmě také angličtinou. Ve výuce byla velmi aktivní, ani chvilku nás nenechala si oddychnout a výuku zpestřovala scénkami (ve kterých jsme samozřejmě hráli my) a neustálou konverzací. Protože téma naší skupiny bylo jídlo, stravování a kuchyně, šli jsme si nabyté vědomosti procvičit do moderní hotelové kuchyně.

Odměnou za naše pilné studium bylo získání certifikátu o absolvování jazykového semináře a večer strávený ve wellness centru, včetně masáže a sauny.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem lektorům, kteří se o nás vzorně starali a také hlavnímu tvůrci projektu panu Mgr. Romanu Cibulkovi.

 

Ing. Ivana Dorňáková, Bc. Marcela Valterová, Ing. Jaroslava Pospíšilová


Jarní úklid na SOU 2010

Žáci 2. ročníku oboru Pečovatelské práce spolu s žáky 2. ročníku oboru Kuchařské práce konající odborný výcvik v Domově pro seniory Loučka, se dne 8. 4. 2010 podíleli na jarním úklidu ve venkovních prostorech areálu.
Práce s hráběmi a metlami jim šla od ruky, takže si s nepořádkem, který po sobě zanechala „paní Zima“ rychle poradili. Svou prací tak přispěli k čistému a upravenému prostředí jejich smluvního pracoviště.

Ivan Basarik, Bc. Eva Machů,


 

 

 


Podpora projektu Valašské jehněčí 2010

V rámci podporu projektu Valašské jehněčí, kterého se zúčastňuje i naše škola si dovolujeme upozornit na toto sdělení:

 

JATKY VALČÍK S.R.O.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

tel. 577 320 067

mob. 777 202 621

Poptávka duben 2010 :    -50 ks jatečných ovcí  - 15 Kč/kg živé váhy – v průměru

                                                   -50 ks jatečných  jehňat  - 40 Kč/kg živé váhy – v průměru

 

 

 

www.valasskéjehneci.cz


 

Projekt Oranžová učebna

Pomozte získat prostředky pro naši školu v rámci projektů Oranžová učebnaNadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 jako další z aktivit, které jí umožňují stále lépe naplňovat pozici největšího firemního dárce v České republice. Během osmi let svéhoúspěšného působení podpořila Nadace ČEZ tisíce prospěšných projektů a rozdělila více než 1 miliardu korun.

Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ např. tyto druhy projektů
- projekty přispívající k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže,
- ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti.

 Tyto oblasti jsou obsaženy v třech hlavních projektech Nadace ČEZ:

- Oranžová hřiště,
- Oranžové kolo
- Podpora regionů.

Pro rok 2010 připravila Nadace ČEZ i dva nové projekty pro školy
- Oranžová učebna
- Oranžové schody.

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat podmínky pro výuku především  technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy mohou zlepšit  své vybavení například  pořízením  výukových simulátorů, výpočetní techniky nebo interaktivních  tabulí.

Projekt Oranžové schody je určen k odstraňování bariér v pravém smyslu slova. Nadační příspěvek poslouží školám k odstranění architektonických, technických a jiných bariér, se kterými se potýkají žáci a studenti se sníženou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky je tak možné využít například na pořízení  výtahů, schodolezů, schodišťových sedaček, plošin či různých naváděcích systémů.


A jak můžete konkrétně pomoci a přitom třeba i vyhrát jeden ze tří mininotebooků?

Stačí málo:

a)       http://www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/?pg=6&region=severomoravsky

b)      http://www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/?pg=5&region=severomoravsky

Postup:
1. Zkopírujte odkaz (první nebo druhý)
2. Vložte adresu do inter. prohlížeče
3. Otevřete odkaz
4. Vyberte školu a učebnu
    
           a) SOU Valašské Klobouky - Moderní mobilní učebna se softwarem Bosch ESI(tronic)

           b) SOU Valašské Klobouky - Oranžová učebna odborného výcviku

5. Hlasujte
6. Potvrďte v poště

Mgr. Radomír Soural

 

 

Soutěž hledáme mladé technické talenty – krajské kolo

 

Dne 7. 4. 2010 se na Střední odborné škole technické v Uherském hradišti uskutečnilo krajské kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ pro obory Automechanik. Soutěže se účastnilo 14 žáků ze 7 škol zlínského kraje. Z naší školy se soutěže účastnili žáci Martin Šerý a Martin Zádrapa, kteří postoupili z místního kola. V silné konkurenci se Martin Šerý umístil na 5. místě a Martin Zádrapa na 8. místě. V celkovém umístění se SOU Valašské Klobouky umístilo na pěkném 3. místě.

 

 

Bc. Stanislav Tomeček, Josef Mana, Ing. Jaroslav Zikmund


Kurz pečení a zdobení perníčků 2010

Dne 14. 4. 2010 se žáci 1. a 3. ročníku Kuchařských prací zúčastnili kurzu  „Pečení a zdobení perníčku“ pod vedením paní Marie Bajzové. Žáci si vyzkoušeli přípravu těsta, vykrajování, pečení a zdobení perníčku. Kromě toho proběhla i beseda o netradičním využití medu v domácnosti. Ukázku výrobků si můžete prohlédnout na připojených fotografiích.

 

Bc. Anna Bartošová

Jana Diatlová

 


Výroba kapsáře 2010

Vzhledem k plánované exkurzi do Dětského centra Zlín, pomohli žáci 1. a 2. ročníku oboru pečovatelské práce zhotovit dárek pro děti. Žáci se sešli 13. 4. 2010 po vyučování v šicí dílně naší školy a snažili se zapojit do výroby kapsáře.

Společně vytvořené dílo se zdařilo a my doufáme, že udělá radost dětem a současně bude mít praktické využití.

 

Bc. Eva Machů


Exkurze v Dětském centru Zlín 2010

Dne 14.4.2010 se žáci 2. a 3. ročníku oboru Pečovatelské práce zúčastnili exkurze do Dětského centra ve Zlíně.

Dětské centrum Zlín je dětské nestátní zdravotnické zařízení zřízené Zlínským krajem. Poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou, psychologickou a sociální péči dětem a jejich rodinám. Dětské centrum nabízí pro své klienty péči v dětském domově a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dětské centrum má část:
- lůžkovou
Dětský domov má kapacitu 21 míst a poskytuje komplexní péči dětem ve věku 1-3 let (případně starším ze zdravotních nebo sociálních důvodů), s nařízenou ústavní výchovou, se zdravotním postižením nebo dětem z rodin, které jsou ve svízelné situaci
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má kapacitu 4 místa a poskytuje pomoc a ochranu dětem do věku 7 let.

- ambulantní - Školka Na kopečku
Školka má kapacitu 14 míst pro děti docházející denně. V rámci našich možností přijímají děti i se zdravotním znevýhodněním a dietou. Jedná se o služby poskytované klientům za úhradu.

V Dětském centru nás přivítala hlavní sestra p. Krhůtková, která byla zároveň naší průvodkyní. V průběhu exkurze byli žáci seznámeni s historií objektu, ve kterém se DC nachází a s jednotlivými prostorami. Žáci viděli např. herny, rehabilitační místnost, sociální zařízení a pokoje pro děti.

Fotografie pořízené během exkurze nezachycují děti samotné vzhledem k zmiňované soudně nařízené ústavní péči. Zákon nedovoluje jejich mediální zveřejnění.

Na závěr exkurze byl předán hlavní sestře dárek v podobě kapsáře a chňapek s podložkami, s jejichž výrobou pomáhali naši žáci.

Záměrem exkurze bylo ukázat žákům jiný typ sociálního a zdravotního zařízení, než je jejich smluvní pracoviště v DS Loučka.

  

Petra Martinková, Dis, ;  Bc. Eva Machů

 


Nové pomůcky duben 2010

Součástí projektu

„VYUŽITÍ  ICT  PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI “ 

je mimo jiné i pořízení učebních pomůcek pro obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízení – pečovatelské práce. Tyto  jsme nakupovali v měsíci dubnu.  Jedná se o :
 

1. Figurínu pro nácvik péče o pacienta, která je určena k seznámení s potřebami v nemocnicích a pečovatelských domech
2. Lidskou kostru, pro výuku anatomie, veškeré detaily a struktury kostí jsou s přesností reprodukovány
3. Torzo těla – dvojí pohlaví, v životní velikosti s otevřenými zády se skládá z 25 částí, které realisticky zobrazují anatomické struktury. Hlava je částečně odkryta. Průřez krku zobrazuje svalové, nervové, cévní a žlázové uspořádání. Hrudník a břišní dutinu lze kompletně odejmout pro zkoumání vnitřních orgánů těla.

To vše v celkové ceně 52 000,- Kč.

                       Věříme, že pořízením  názorných  učebních pomůcek dojde ke zkvalitnění výuky.


Bc. Josef Zvonek