Exkurze 2007/2008

14.5.2008 Gastronomická exkurze Velké Meziříčí

 
Dne 14.5.2008 navštívili naši žáci 1.,2. a 3. ročníků oboru kuchař-číšník pro pohostinství  a 3. ročníku kuchařské práce Střední hotelovou školu Karolíny Světlé ve Velkém Meziříčí, kde probíhal XXXI. Gastroden žáků této školy. Předváděny byly ukázky výrobků studené kuchyně, cukrářských výrobků, výrobků z perníků, slavnostních tabulí a gastronomických středisek. Výrobky jsou převážně žáků 3. ročníků jako praktická část závěrečných zkoušek a jsou hodnoceny komisí. V celém areálu školy probíhaly i různé gastronomické a barmanské soutěže, kterých se mohla zúčastnit i veřejnost.

Tato exkurze byla pro žáky velmi vhodná a zajímavá, zvláště pro žáky 3. ročníků, jelikož mohou použít    různé nápady na své závěrečné zkoušky.

Při zpáteční cestě jsme si prohlédli zámek v Bučovicích s odborným výkladem.
Fotogalerie z exkurze je
                                                                                                            Bc. Marcela Šuráňová

 


7.5.2008 Exkurze Podhoran Lukov a.s.

 

     Dne 7.5.2008 navštívili naši žáci oboru Opravář zemědělských strojů Podhoran Lukov a.s. - zemědělské družstvo, zabývající se kromě výroby zemědělských produktů i  výrobou velkých přepravních kontejnerů pro nákladní automobily a opravami  autoagregátů. Dále nám bylo ukázáno středisko oprav zemědělských strojů a STK.

 Exkurze proběhla za velkého zájmu žáků. Zvláště bylo zajímavé středisko výroby kontejnerů, kde byl žákům ukázán celý výrobní proces. To je stříhání plechů, ohýbání, svařování a  lakování až po konečnou expedici hotového kontejneru. Tyto technologie jsou součástí výuky a žáci měli možnost je vidět v praxi.

     Také bylo zajímavé středisko oprav autoagregátů. Systém probíhá výměnným způsobem. Zákazník přinese nefunkční přístroj a dostane opravený. Celé středisko je rozděleno na demontážní a montážní haly, kde probíhá po jednotlivých pracovištích úplné rozebrání, očištění a zmontování  jednotlivých funkčních komponentů. Takto repasovaný přístroj jde do skladovacích prostor a je připraven na expedici k zákazníkovi.

     Na závěr proběhla diskuse s představiteli firmy, kde byli žáci informováni o možnosti stipendia během studia pokud uzavřou pracovní smlouvu s Podhoran Lukov a.s.

     Tato exkurze byla pro žáky velmi vhodná, protože žáci si udělali představu o současném stavu našich firem a podniků.

                                                                                  Ing. Jaroslav Zikmund

 


Veletrh Techagro Brno 2008 9.4.2008

 Veletrh Techagro v Brně proběhl od 6. 4. do 10. 4. 2008. Žáci našeho SOU se veletrhu zúčastnili ve středu 9. 4. I když počasí ráno nevypadalo dobře, tak po příjezdu do Brna nás vítalo krásné a slunečné počasí.

Samotný veletrh byl pravděpodobně jedním z největších v tomto oboru za poslední léta. Vždyť jenom vystavovatelů bylo 750!  Nabídl obrovské množství zemědělské a lesnické techniky světoznámých firem, jako Volvo, John Deere, Steyr, Lemken, Bobcat, Accord apod. Pěknou expozici

traktorů měl i náš Zetor. K vidění byly stroje od těch nejmenších až po obří kombajny, traktory a nákladní automobily. To vše bylo obohaceno i praktickými ukázkami. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet i jízdu zručnosti traktorem.

Výstavě hospodářských zvířat vévodil plemenný býk, aktuálně vážící 1350 kg! Pěkná byla expozice dojnic holštýnského plemene i s ukázkou dojení, což u nás již není moc k vidění, protože se zde hovězí dobytek na mléko chová jen velmi málo. Z dalších hospodářských

zvířat zde byla různá plemena ovcí, koz a prasat. Poprvé se na veletrhu objevili  koně, kteří předváděli i drezuru.  Součástí veletrhu byla i expozice myslivosti s velkou výstavou loveckých trofejí naší lovné zvěře. K vidění byly i plemena loveckých psů. Naprostým unikátem zde byly preparáty

takových zvířat, jako je nosorožec, medvěd, lev, krokodýl požírající antilopu. V pavilonu byla část věnována i ing. Josefu Vágnerovi, zakladateli Safari ve Dvoře Králové s ukázkou trofejí africké zvěře. Ke vstupu do tohoto pavilonu zval skleněný úl se včelami, které z něho volně vyletovaly.

Návštěvníci tak měli možnost pozorovat jejich život přímo v úlu. Uvnitř pak byly ukázky starého včelařského nářadí, úlů apod. až po nejnovější technologie.

Žákům se veletrh velmi líbil a obohatil je tak prakticky o vědomosti, které již načerpali na SOU.

                                                                                                                                                           Ing. Tkáč Ladislav

 


 Exkurze "Pivovar Janáček Uherský Brod a hotel Adamantino Pozlovice 2008"

      Dne 14.1.2008 se žáci I. a II. ročníku oboru Kuchař-číšník zúčastnili s pedagogickým doprovodem školní gastronomické exkurze. Nejdříve navštívili pivovar Janáček v Uherském Brodě, kde se seznámili s technologií výroby všech druhů piva. Zasvědcený výklad vedl výrobní ředitel ing. Jaroslav Horehleď. Poté následovala prohlídka rekreačního hotelu Adamantino Luhačovice - Pozlovice.Zde si prohlédli ubytovací část, výrobní a odbytová střediska a technické zázemí hotelu. Výklad jako každoročně provedla Jaroslava Stojová. Třešničkou na dortu byl slavnostní oběd.

Bc. Marcela Šuráňová

 


Exkurze "Praha 2007"

      Ve dnech 6. - 8.11. 2007 se žáci III. ročníků zúčastnili s pedagogickým doprovodem školní exkurze po kulturních památkách našeho hlavního města - Prahy. Exkurze se žákům moc líbila a pro některé z nich to byl nevšední zážitek. Mohli  navštívit např.: Orloj na Staroměstském náměstí, Národní divadlo, Pražský hrad, Loretu, Karlův most, Václavské náměstí... jako  sladká třešnička bylo zhlédnutí tragédie ve Stavovském divadle "Romeo a Julie" v podání našich velmi známých herců jako jsou  P. Liška, I. Janžurová, M. Donutil, F. Němec...

Praha skýtá mnoho  krásných památek a míst. I přes nepřející počasí se jim výlet moc líbil a doporučují jej všem dalším třetím ročníkům, aby se podobné akce zúčastnily, pokud budou mít tuto možnost.

Mgr. Olga Kortová

 


Školní exkurze - KIA Motors Žilina, Slovensko 10.10.2007

      Ve středu 10.10.2007 jsme s žáky druhých a třetích ročníků oboru Automechanik navštívili novou korejskou automobilku KIA Motors, která stojí v Žilině na Slovensku. Úvod a seznámení s firmou KIA Motors proběhlo v kongresovém sále tréninkového  centra. Prohlédli jsme si učebny a výukové trenažéry. Poté  následovala samotná  návštěva výrobního závodu. Nejdříve jsme zavítali do lisovny, kde se lisují jednotlivé části karoserie.  Potom jsme pokračovali přes svařovnu až na montážní linky, kde jsme měli možnost shlédnout nejmodernější montážní technologie. Školní exkurze byla nesmírně zajímavá a poučná a byla kladně hodnocena všemi účastníky.

Ing.Kamil Ptáček

vedoucí školní exkurze
 

 


Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky Přerov 2007.

        Dne 17.5.2007 se žáci učebních oborů Opravář zemědělských strojů I. a II. ročníku a Automechanik I. ročníku zúčastnili Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově.     Výstavu zahájil  ministr zemědělství pan Petr Gandalovič, kterého měli možnost žáci vidět přijíždět v kočáru taženém krásným párem belgických koní, za ním pak přijížděli v kočárech další představitelé rezortu zemědělství.     Žáci měli možnost shlédnout asi 1000 kusů hospodářských zvířat různých druhů a plemen. Velký zájem vzbudili hlavně plemenní býci a masná plemena skotu, vážící i kolem 1 tuny. Líbil se i plemenný býk plemene Higland s velmi dlouhými rohy. Z prasat budila rozruch hlavně prasnice s malými selaty. U ovcí a koz  byla pěkná expozice masných plemen a našeho národního plemene Valaška, z nichž hlavně beran Valašky byl nádherný. U koní se nejvíce líbila hříbata plemene Hafling, která vypadala jako plyšové hračky.

     Ze zemědělské techniky budily zaslouženou pozornost různé typy traktorů od firem jak tuzemských, jako náš Zetor, tak i zahraničních. Z další zemědělské techniky  zde byly vystaveny secí stroje, postřikovače, stroje na zpracování půdy, jako pluhy, brány, válce apod. Byla zde též vystavena drobná zahrádkářská technika vhodná pro drobné chovatele a pěstitele. Firmy zde prezentovaly i stroje a zařízení pro výživu a krmení hospodářských zvířat, dojící soupravy nejen pro dojnice, ale i pro ovce a kozy. Přímo na výstavišti se konala i výstava drobného hospodářského zvířectva a tak měli žáci možnost shlédnout i různá plemena králíků, hrabavé a vodní drůbeže a holubů se specializací na naše národní plemena.  

     Z hlediska výživy hospodářských zvířat se zde prezentovaly firmy různými typy krmných směsí, minerálních doplňků a lizů.    

     Bohužel celou výstavu trochu kazil od rána trvající déšť, ale vzhledem k tomu, že velká část exponátů byla v halách, tak to žákům až tak nevadilo.

     Návštěva výstavy žákům SOU umožnila prohloubit si poznatky získané ve školy  a obohatit tak své vědomosti praktickými ukázkami.

                                                                        ing. Tkáč Ladislav